Till Tekniska kontoret Björn Pettersson om Trafikfrågor

Skrivelse till Björn Pettersson ang. trafikfrågor. 2004-02-27

Ängelholm Kommun
Björn Pettersson
Tekniska Kontoret
262 80 Ängelholm

Skälderviken 2004-02-27

Hej Björn!

Vid Byalagets årsmöte kom det upp en del saker som vi gärna skulle vilja diskutera med de ansvariga på Tekniska Kontoret. Det vore trevligt med ett sammanträffande med er torsdagen den 25 mars kl. 19.00 i Matsalen på Errarps Skola.

Följande frågor kommer upp:
1. Rondell i korsningen Valhallsvägen, vägen mot Förslöv.

2. Trasigt vägräcke i svängen vid Valhallsvägen – Lägervägen.

3. Utformningen av bussfickan vid gamla Tele Kiosken på Valhallsvägen. Bussarna håller, enligt uppgift, i bland långa stunder för att vänta in tidtabellen.

4. Det saknas övergångsställe på Valhallsvägen vid korsningen med Bjärevägen. Det finns ett vid Bjällerödsvägen och sedan ett vid torget. Vi tycker att det skall finnas ett däremellan.

5. Utformningen av hindren på Bjärevägen Lingvägen är inte bra. Vägbulor vore bättre.

6. Innevånarna i Skälderviken vill ha 30 km/h på alla vägar i byn utom Valhallsvägen.

7. Övergångsställena bör förses med refuger så att hastigheterna blir lägre på Valhallsvägen. (finns på några ställen och fungerar bra)

8. G-C väg i förlängningen av Aspvägen ner till allmänningen.

9. Upprustning av minnesplatsen vid gamla hamnen i Skälderviken. (Enligt Erik Hägelmark finns det en motion och ett beslut från 1994 om detta)

Vänligen meddela senast den 10 mars om ni har möjlighet att komma ut till oss på ovanstående datum.

Med vänlig hälsning

Thomas Brorsson
Matrosvägen 1
262 61 Ängelholm
0431-201 91
brorsson.thomas@telia.com

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.