Kategorier
Skrivelser

Till Stadsarkitektkontoret om detaljplan för Stenelid

Skälderviken den 9 januari 2013 Ängelholms kommun Stadsarkitektkontoret 262 80 Ängelholm Yttrande över samrådshandlingar avseende detaljplanen för DEL AV BARKÅKRA 58:1 M.M., UTBYGGNAD AV BOSTÄDER OCH SERVICE I STENELID/VALHALL PARK   Styrelsen för Skeldervikens Byalag har diskuterat planen och har följande synpunkter på förslaget. Det är av väsentlig vikt att de gröna stråken, som ni […]

Kategorier
Skrivelser

Till Byggnadsnämnden om Ebbas och Didriks plats

Ängelholms kommun Stadsarkitektkontoret 262 80 Ängelholm Diarienr. 12-0621 Plantekniker Mariann Martell                                                                 Ängelholm 2012-10-25 Ang. gc-väg i Skälderviken. Skeldervikens Byalag har mottagit en förfrågan ang. att döpa utsiktsplatsen vid Hotellvägen till Ebba och Didriks plats. Vi är tacksamma för att vi blivit tillfrågade och fortsätter gärna med denna typ av dialoger i ärenden som gäller Skälderviken. […]

Kategorier
Skrivelser

Till Tekniska nämnden om åretrunttoalett i Gamla hamnen

Till Tekniska nämnden i Ängelholms kommun           Skälderviken 2012-09-24 Åretrunttoalett i Gamla hamnen i Skälderviken Eftersom Ni i Tekniska nämnden har gett Er förvaltning i uppdrag att se över Kommunens bestånd av allmänna toaletter önskar vi i Skälderviken att sommartoaletten i Gamla hamnen blir en åretrunttoalett. Ofta möts vi av personer […]