Kategorier
Skrivelser

Till Ängelholms kommun angående Grönstrukturplan

Till Ängelholms kommun Gällande grönstrukturplan för Ängelholms kommun. Natur-och miljögruppen i Skäldervikens byalag lämnar härmed synpunkter på Grönstrukturplan för Ängelholms kommun. Våra synpunkter gäller främst Skälderviken och Pomona områdena. Detta material är mycket viktigt tycker vi, därför att man nu måste förtäta samhället istället för att bygga på god jordbruksmark. Värdefulla områden är då mycket […]

Kategorier
Skrivelser

Från Tekniska kontoret om åretrunttoalett i Gamla hamnen

Diarienr  2012-787 Svar på inkommen skrivelse Året runt öppen toalett i Skälderviken   Ingivare Thomas Brorsson Kerstin Lindström Synpunkt Åretrunttoalett i Gamla hamnen i Skälderviken Svar Tekniska kontoret har gjort en översyn av kommunens toaletter. Det finns förslag att toaletten i fråga vid Hunnabadet, skall ersättas av en ny, dock innefattar inte förslaget att den […]

Kategorier
Skrivelser

Till Kommunstyrelsen om åretrunttoalett i Gamla hamnen

Ängelholms kommun Kommunstyrelsen Östra vägen 2 262 80 Ängelholm   Skälderviken 2013-01-18   Skeldervikens Byalag och Rektorn vid Errarps skola uttryckte i ett brev till Tekniska nämnden den 17 september 2012 önskemål om att toaletten som skall byggas vid Fyrhustunneln i Skälderviken blir en så kallad åretrunttoalett. Då vi läst i tidningen att ombyggnaden är […]