Kategorier
Skrivelser

Till Kommunstyrelsen m.fl. om Sven Jons brygga

Ang. renoveringen av Bryggan vid Sven Jons Udde. Till Samarbetsrådet för Hanikappföreningar, Kommunstyrelsen och Kommunala handikapprådet (alla i Ängelholm). Skälderviken den 3 september 2012 För kännedom har vi fått Samarbetsrådets skrivelse till Kommunstyrelsen om Sven Jons brygga. Vi delar deras syn på att man vid ny- och ombyggnad alltid skall fundera på hur tillgängligheten kan […]

Kategorier
Skrivelser

Till Byggnadsnämnden om namngivning av Lövängen

Till Byggnadsnämnden i Ängelholms kommun                              Skälderviken 2012-09-03 Lövängen När stationsområdet i Skälderviken var på väg att avvecklas som upplag för dubbelspårsutbyggnaden och övergå till att bli ”Park” bad Skeldervikens Byalag byborna om ett namnförslag. Vid ett möte dit alla medlemmar var kallade vann förslaget Lövängen. Lövängsvägen mynnar i sin förlängning i stationsområdet/Lövängen vilket ju passar […]

Kategorier
Skrivelser

Från Handikappföreningarnas samarbetsråd om Sven Jons brygga

Till Kommunstyrelsen i Ängelholm. För kännedom till Skeldervikens Byalag Ärende Badbryggan vid Sven Jons Udde. Hur ser det ut med tillgängligheten i Ängelholm, en del är gjort men långt ifrån så att det fungerar för alla som har någon form av funktionsnedsättning. Under sommaren har vi fått ta del av reportage i våra lokala medier […]