Arkiv för kategori: Skrivelser

Till Tekniska kontoret Ängelholms kommun om GC-väg från Errarps skola till väg 1710

Till ansvarig tjänsteman på Tekniska Kontoret. Under november månad 2013, framförde vi via ”åsikten” ett starkt önskemål om komplettering av GC-vägen från Errarps skola fram till Kungsgårdsleden (väg 1710) på SO-sidan. Nuvarande GC-väg löper på NV-sidan av Valhallsvägen och övergångsställe saknas vid korsningen mot Kungsgårdsleden. Om skolbarn, och andra, ska åka buss mot Ängelholms centrum, […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Ängelholms kommun om utbyggnad av Ängelholms reningsverk

Skälderviken 2013-11-23   Till Ängelholms kommun om utbyggnad av Ängelholms reningsverk   Skeldervikens Byalag anser att en utbyggnad av Ängelholms reningsverk är bra då kommuninvånarantalet har ökat och mest troligt kommer att öka ytterligare. Vi tror nog att verksamheten bedrivs på ett bra sätt, men kanske kan bli bättre. Trots rening kommer Rönne å nedströms […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Miljönämnden i Ängelholms kommun om tågbuller

Ängelholms Kommun   Robin Holmberg Miljönämnden 262 80 Ängelholm   Skälderviken 2013-11-07   Hej Robin!   Styrelsen i Skeldervikens Byalag diskuterade, vid ordinarie styrelsemöte den 6 november 2013, artikeln i NST om ”Otillräckligt skydd mot tågbullret”. (Anders Davidsson NST 2013-10-25)   Vi är av den uppfattningen att de löften som gavs från Ängelholms Kommun och […]

Det var även publicerat i Artiklar | Kommentera