Till Tekniska kontoret Ängelholms kommun om GC-väg från Errarps skola till väg 1710

Till ansvarig tjänsteman på Tekniska Kontoret.

Under november månad 2013, framförde vi via ”åsikten” ett starkt önskemål om komplettering av GC-vägen från Errarps skola fram till Kungsgårdsleden (väg 1710) på SO-sidan. Nuvarande GC-väg löper på NV-sidan av Valhallsvägen och övergångsställe saknas vid korsningen mot Kungsgårdsleden. Om skolbarn, och andra, ska åka buss mot Ängelholms centrum, är f.n. enda övergångsstället vid skolan. En kompletterande GC-väg på SO-sidan hade markant ökat säkerheten för gång-och cykeltrafikanter .

Svaret på vår framställan via ”åsikten” var negativ. Marie Johansson på Kundtjänst svarade, att ”frågan har diskuterats och man anser att behovet inte är så stort att det motiverar GC-vägar på båda sidor om Valhallsvägen”.

Vi vidhåller vår åsikt om att den önskade åtgärden är nödvändig. Från skolans sida är det inte försvarbart att man måste tillåta barn gå över en kraftigt trafikerad väg (Trevägskors!) som är helt omarkerad som övergångsställe!

Vi upprepar därför, än en gång, vår framställan att en GC-väg bör byggas på SO-sidan av Valhallsvägen, från Errarps skola till Kungsgårdsleden.

Skälderviken

2014.01.07

Toiny Böös  Skeldervikens Byalag

Agneta J:son Eklund  Rektor, Errarps skola

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.