Till Ängelholms kommun om utbyggnad av Ängelholms reningsverk

Skälderviken 2013-11-23

 

Till Ängelholms kommun om utbyggnad av Ängelholms reningsverk

 

Skeldervikens Byalag anser att en utbyggnad av Ängelholms reningsverk är bra då kommuninvånarantalet har ökat och mest troligt kommer att öka ytterligare. Vi tror nog att verksamheten bedrivs på ett bra sätt, men kanske kan bli bättre.

Trots rening kommer Rönne å nedströms reningsverket och framför allt Skälderviken att få en ökad belastning av näringsämnen och miljögifter.

Ytterligare rening, utöver det som samrådet föreslår, bör eftersträvas.

För att uppnå detta tror vi att en ökad information och utbildning av allmänheten, dvs både skolbarn och vuxna inkl politiker, är det mest effektiva sättet.

 

Viktigt i reningsverkets arbete är att sträva efter så små vattenmängder som möjligt att rena. Detta ger mindre mängder kemikalier till reningen och mindre avfall som i sin tur skapar mindre transporter. Åter igen mer information som verkligen når ut. Att stimulera till minskat slöseri med vår vattenresurs skapar många positiva effekter. Återigen allmänheten måste utbildas.

När det gäller användandet av slam är vi frågande till detta. Är det verkligen tillräckligt rent? Så länge avloppen från hushåll, industrier, biltvättar, sjukhus och gatubrunnar inte är rena blir heller inte slammet rent. Gifterna måste stoppas vid källan.

I framtiden blir det troligen, på grund av klimatförändringen, mer av plötsliga och kraftiga regn. På sidan 4 i PM för samråd skrivs ”att maxbelastningen av tillskottsvatten vid extrema tillfällen (snösmältning, kraftig nederbörd) ligger kvar på nuvarande nivå. Det stämmer väl inte i så fall?

 

Skeldervikens Byalag Gruppen Natur o Miljö

Kristin Johansson

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.