Arkiv för kategori: Skrivelser

Byalagets insändare i NST angående förskola i Valhallsskogen 2010-09-02

Kommentar till Catarina Löfqvists insändare ang förskola i Skälderviken, NST 25 augusti. Sök bättre alternativ än Valhallskogen Svar till Catarina Löfqvist ”Förskoleproblemen måste lösas”, den 25 augusti. Byalaget hotar inte, utan varnar för, en långdragen tvist angående planärendet. Vi är också angelägna om en snar lösning på förskolans lokalbehov. Byalaget kan inte överklaga beslut att […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Byalagets insändare i NST angående förskola i Valhallsskogen 2010-08-25

Både förskola och Valhallskogen är viktigt   Vi är absolut överens om att det behövs en ny förskola i Skälderviken, och att frågan är akut. Men det är fel att skuldbelägga skälderviksborna för att planeringen riskerar att dra ut på tiden och eventuellt riskerar att stoppas. Problemet med den uppkomna lokalbristen kan ju knappast skyllas […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Stadsarkitektkontoret angående FÖP Barkåkra

Ängelholms kommun Stadsarkitektkontoret Östra vägen 2 262 80 Ängelholm Angående FÖP Barkåkra                                                Skälderviken 2010-05-28 Styrelsen för Skeldervikens Byalag har tagit del av den fördjupade översiktsplanen för Barkåkra och vill återigen framföra synpunkter: Valhallskogen. Till skillnad från samrådsförslaget föreslås nu i FÖP:en, att delar av Valhallskogen skall bebyggas – dels i söder där en förskola redan […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera