Kategori: Skrivelser

  • Till Stadsträdgårdsmästaren om Lövängen

    Stadsträdgårdsmästare Maria Birgander                                                       Skälderviken den 18 juli 2012 Ängelholms kommun Hej Maria. Vi i Skälderviken blev lite snopna och ledsna också när vi läste i tidningen att nu var allt bestämt om vad som skall ske med Lövängen. Vi har från Skeldervikens byalags sida sedan länge intresserat oss för området och vid flera tillfällen frågat […]

  • Till Kommunfullmäktige om Förskola i Valhallsskogen

    Till Kommunfullmäktige i Ängelholm, ledamöter och ersättare. Inför Kommunstyrelses och Kommunfullmäktiges beslut om: Detaljplan Skälderviken 175:118, Förskola Varför finns ett så starkt motstånd till en ny förskola i Valhallskogen? Ängelholms kommun har, så länge det funnits översiktplaner, tydligt visat att man vill bevara Valhallskogen. Detta har ett massivt stöd hos alla som bor i området. […]

  • Till byggnadsnämnden, utställningsyttrande Förskola i Valhallsskogen

    Utställningsyttrande angående Detaljplan för del av fastigheten Skälderviken 175:118, förskola, Ängelholms kommun   Skeldervikens byalag  beklagar, att byggnadsnämnden helt bortsett från de massiva protesterna mot samrådsförslaget från berörda fastighetsägare inkl Valhallskonsortiet och från byalaget. Vi noterar, att även länsstyrelsen i sitt samrådsyttrande betonat, att Valhallskogen har ett stort värde för det rörliga och tätortsnära friluftslivet […]