Byalagets insändare i NST angående förskola i Valhallsskogen 2010-08-25

Både förskola och Valhallskogen är viktigt

 

Vi är absolut överens om att det behövs en ny förskola i Skälderviken, och att frågan är akut.

Men det är fel att skuldbelägga skälderviksborna för att planeringen riskerar att dra ut på tiden och eventuellt riskerar att stoppas. Problemet med den uppkomna lokalbristen kan ju knappast skyllas på byborna utan på kommunens bristfälliga framsynthet och beredskap ifråga om lämplig tomtmark.

De berörda grannarna och byborna utövar sin självklara rätt att reagera och opponera sig mot att skolan vill ta i anspråk ett naturområde, som utgör en viktig länk in i den obebyggda Valhallskogen.

När detta planlades som natur för drygt 20 år sedan var det med den uttalade avsikten att stoppa ytterligare bebyggelse av skogsmarken.

Skeldervikens byalag har i sitt samrådsyttrande angående den planerade förskoletomten pekat på flera brister i planeringsunderlaget och förordat en mindre kontroversiell lokaliserng, där planläggning och genomförande skulle kunna genomföras utan mångåriga överprövningsprocesser, förslagsvis invid Errarps skola. Där finns ju även annan mark än kommunens som kan vara värd att diskutera.

Eftersom lokalproblemet är akut är det hög tid växla spår till ett mera lättframkomligt. Det ligger i alla skälderviksbor intresse, både att värna om Valhallskogen och om en väl fungerande förskola, men det ena skall inte ske på bekostnad av det andra. Att försöka skapa dåligt samvete hos vissa  ortsbor är absolut en olämplig metod som inte lär snabba på ärendet.

Skeldervikens byalag

Skogsgruppen

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.