Kategorier
Skrivelser

Höghus i Valhallskogen?

  (lapp i lådan till alla i Skälderviken och Pomona 2010-04-24) Höghus i Valhallskogen? För knappt ett år sedan kom ”Förslaget till Fördjupad översiktsplan för Barkåkra”. I denna föreslogs ingen bebyggelse i Valhallskogen. Man sade att Valhallskogen bör ”förbli oexploaterad och säkras som tätsortsnära natur”. Vidare hänvisade man till att Länsstyrelsen rapport om skydd av […]

Kategorier
Skrivelser

Till alla politiska partier i Ängelholms kommunfullmäktige om Valhallsskogen

Ängelholm, 2010-03-09 Betr:  Valhallskogen. Skeldervikens Byalag har vid upprepade tillfällen framfört att Valhallskogen är ett omtyckt fritidsområde och en ovärderlig resurs som rekreations- och strövområde. De boende i Skälderviken, Pomona och Luntertun, skolan, förskolorna, scouterna, idrottsföreningar, motionärer, ryttare, svampplockare, hundägare i området, alla gläds de åt skogen och utnyttjar den flitigt (definition på området Valhallskogen: […]

Kategorier
Skrivelser

Till Byggnadsnämnden angående namnet Bjäre strand

Byggnadsnämnden Ängelholms kommun                                  Ängelholm 2010-03-06 Angående Peab´s förslag till namnbyte på marken framför Valhall Parks entré. I tidningen kunde vi läsa att Peab vill ändra namn på Stenelien inom Barkåkra. Vid Skeldervikens Byalags årsmöte den 23 februari kom en diskussion igång om det föreslagna namnet ”Bjäre Strand”. Flertalet av mötesdeltagarna tyckte, att det var ett […]