Byalagets insändare i NST angående förskola i Valhallsskogen 2010-09-02

Kommentar till Catarina Löfqvists insändare ang förskola i Skälderviken, NST 25 augusti.

Sök bättre alternativ än Valhallskogen

Svar till Catarina Löfqvist ”Förskoleproblemen måste lösas”, den 25 augusti. Byalaget hotar inte, utan varnar för, en långdragen tvist angående planärendet. Vi är också angelägna om en snar lösning på förskolans lokalbehov.

Byalaget kan inte överklaga beslut att anta planen till länsstyrelsen och regeringen. Denna rätt tillkommer berörda grannar till planområdet, men det räcker med en enda missnöjd granne för att bromsa hela ärendet för mycket långtid.

Dessa grannar har all anledning att känna sig besvikna och ”lurade”, dels av den gällande detaljplanen, dels av kommunens översiktsplaner alltsedan början av 1980-talet fram till våra dagar, där Valhallskogen med det aktuella området redovisats som naturområde. I maj sade flera partier nej till ny bostadsbebyggelse i skogen, l sedan det framkommit att nära 1 tusen personer med skrev under byalagets protest mot all ny bebyggelse i skogen, såväl bostadshus som förskola. Mindre än fem procent av de tillfrågade Skälderviks- och Pomonaborna hade avstått från att skriva under. Som Catarina Löfqvist mycket riktigt påpekar, kan byalaget inte företräda alla boende i Skälderviken, utan endast medlemmarna (60 procent av hushållen i byn). I frågan om att bekämpa ny bebyggelse i skogen vågar vi dock påstå att vi representerar en förkrossande majoritet.

För att finna en snar lösning på förskolans lokalbehov gäller det att se överallt, från Lövängen vid det gamla stationsområdet till områdena kring Errarps skola och idrottsplatsen.

Vi uppmanar kommunens beslutsfattare: stoppa det pågående planarbetet och sök ett annat, bättre alternativ medan tid är!

Skeldervikens byalag

Skogsgruppen

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.