Arkiv för kategori: Protokoll

Möte med Skogsgruppen

Skogsgruppen   Protokoll från sammanträde nr. 1/09, den 28 april 2009 på Bjärevägen 3.           Närvarande:                     Tomas Brorson                                                           Tore Bernstrup                                                           Torgny Bergström                                                           Lars Stavehaug   •1.       Man konstaterade att det var gruppens första möte överhuvudtaget.   •2.       Medborgarförslag om Valhallsskogen  –  information om läget Lars informerade om att förslaget skall upp […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 4 2009

Styrelsemöte nr 4 i Skeldervikens Byalag  2009-04-15. En bilaga. Närvarande: Thomas Brorsson,  Ola Rosén, Toiny Böös, Johan Flodmark, Evy Jansson, Jan Jansson, Ulla Lind, Inga- Lill Charlesson, Lars Stavehaug, Lars Flodmark. Ordföranden hälsade oss välkomna Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Inga-Lill och Thomas har deltagit i kommunkretsens möte i […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Trafikgruppsmöte nr 1 2009

Minnesanteckningar Skeldervikens Byalags trafikgrupp den 2009-03-25. Närvarande: Jan Jansson, Kjell-Erik Olsson, Christer Johansson, Ingvar Thorell, Thomas Brorsson och delvis Torbjörn Lindqvist. Förhindrade: Alf Bengtsson, Torgny Bergström och Jonas Nilsson Banverkets planer angående arbetena runt gamla banvallen mellan Valhallsvägen och undergången vid Lingvallen diskuterades och undertecknad redogjorde för Banverkets idéer. Ingvar Thorell föreslog att vi skulle […]

Kategori: Protokoll | Kommentera