Styrelsemöte nr 2 2010

Styrelsemöte nr 2 i  Skeldervikens  Byalag  2010-02-10

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Kjell-Erik Olsson, Evy Jansson, Jan Jansson, Tore Bernstrup, Lars Flodmark. Karin Olsson adjungerad.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Miljö- och naturgruppen möttes 27 jan, gick igenom och godkände det material om Gamla Hamnen som skall presenteras på årsmötet.

Seniorgruppens planerade möte 18 jan ställdes in, ny mötestid 1 mars.

Trafikgruppen. möttes hos Kjell-Erik för genomgång av remissutgåvan av trafikplanen. Ett remissvar utarbetades och har sänts till Stadsarkitektkontoret. Bilaga 1. (se skrivelser)

Skrivelse har också sänts till tekniska nämnden med förslag till utökad cykelbana längs Valhallsvägen.

Övriga grupper hade inget att meddela.

Övriga frågor.

1. Årsmötet. 24 februari kl 1900 i skolans matsal. Fördelning av särskilda uppgifter gjordes. De som har särskild uppgift samlas i god tid före kl 1900. Torgny presenterar det material som framtagits om ”Gamla Hamnen”.

2. Verksamhetsberättelse. 

Utkastet till verksamhetsberättelse  för 2009 nagelfors. Beslöts att den efter viss komplettering skall utgöra styrelsens verksamhetsberättelse och finnas i 50 exemplar vid årsmötet. Bokslutet redovisades och godkändes.

3. Ängelholm firar 500-årsjubileum 2016. Byalaget är, tillsammans med föreningar av olika slag, inbjudet till samverkansmöte torsdagen 25 mars kl 1900 i lokal som meddelas vid anmälan. Thomas och Kerstin utsågs redan förra styrelsemötet att delta. Thomas anmäler.

4. Ett nätverk som kallar sig ”Aktiva Seniorer” har kontaktat Thomas och erbjudit sina tjänster, samt medlemskap för 150 kr per år. Thomas suger på detta till nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte 17 mars  kl 1830.

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna.

 

Vid protokollet                                                                                       Justeras

Lars Flodmark                                                                                         Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.