Styrelsemöte nr 3 2014-03-11

Styrelsemöte nr 3 2014-03-11

Styrelsemöte nr 3  Skeldervikens byalag  11/3-14 i Byastugan.

Närvarande: Toiny Böös, Sven Olof Hoffert, Tomas Brorsson, Anna Stina Arnrup, Lars Flodmark, Torgny Bergström, Mats Holm, Tore Bernstrup, Kerstin Paulsson, Ulla Lind, Kjell Erik Olsson, Karin Dacke Thall

Toiny Böös, ny ordförande, hälsade alla välkomna och gick igenom alla nya i styrelsen.

Beslut om ny vice ordförande, Kristin Johansson.

Genomgång av föregående protokoll.

Gruppernas redogörelse:

Barn och Ungdomsgruppen:
Inget nytt.

Byastugan:
Inköp av en del stolar, en del av karmstolarna sparas för de som behöver armstöd.

Grannsamverkan:
Inget att rapportera.

Historiegruppen:
Inget nytt.

Natur och miljö:
Gruppen har haft ett möte den 3 mars då dom bjudit in Lotta Currivan, landskapsarkitekt, för att titta på bilder och pratat om miljön runt Byastugan, kallad Gamla Hamnen. Mötesanteckningar finns på hemsidan.

Pomonagruppen:
Inget nytt.

Seniorgruppen:
Gruppen har haft möte den 3/3 där dom spånat vidare på vårens program. Svårt att få föreläsare som ej kostar något, vill gärna ha Kenny Lindqvist. Även pratat om seniorboende i Skälderviken. Seniorvårdcentral ev. på gång inom Roslunda familjecentral.

Strand och Brygga:
Demontering av brädor och annat som flutit iland är klart. På årsmötet bestämdes det att man skulle jobba vidare på att återställa bryggan. Något avtal ej klart med beställare och ej heller bestämt hur mycket Byalaget själv ska göra. Om ett byggföretag ska anlitas för att hjälpa till med bygget kommer detta att kosta mycket. Det gamla räcket ska riktas, det kommer inte att bli 100 % , förmodligen en del skavanker…detta arbete kan Byalaget göra själv.
Bryggan ska förankras på ett annat sätt än den tidigare för att den ska kunna lossna i hela flak vid ev stormar.

Trafikgruppen:
Det finns kvar en del gamla ärenden. Pratat hastighetsbegränsningar i Skälderviken.
Fråga till Trafikgruppen att arbeta vidare med: Finns det någon i kommunen som fått utbildning på att sätta upp hastighetstavlor? Detta krävs ju enligt kommunens nya regler.

 

Övriga frågor:
Lars Flodmark skriver ner ett förtydligande gällande Byalagets hållning till förskoleetableringen i Skälderviken och skickar detta till BU gruppen för inskrivning på FaceBook.

Seniorboende I Skälderviken?! Frågan överförs till seniorgruppen och den gruppen förstärks med Lars Stavehaug, Toiny Böös och ev. andra medlemmar i Byalaget. Alla intresserade hör av sig till Ulla.
Gruppen behöver få in kunskaper om olika seniorboenden.

Inbjudan till Inspirations föreläsningskvällar kring ”organisering och finansiering av lokala initiativ” Kristianstad i mars och maj, inget intresse för detta.

Snöröjningens effekter: kullerstenarna borta på Astrakantorget Pomona även i år och mycket av kantstenar, gräskanter odyl borta, Trafikgruppen kollar upp vad som kan göras.

 

Tack till Lars Flodmark för allt arbete med brygga, Byastuga och åren som sekreterare.

Nästa styrelsemöte den 8 april 18.30 i Byastugan

Ordförande avslutade mötet.

 

 

 

Vid Protokollet                                            Justeras

 

 

_________________________                                           ___________________________

Karin Dacke Thall                                                              Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.