Arkiv för kategori: Protokoll

Styrelsemöte nr 8 2020-12-11

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 8 2020-12-11 För att undvika risk för spridning av Covid19 har styrelsemötet ersatts med att grupperna rapporterat digitalt från sina respektive områden. Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: Gruppen har sedan senast haft ett promenadmöte där vi diskuterade vad vi vill ha med i Hamnposten från vår grupp. Vi pratade även lite […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 7 2020-11-11

För att undvika risk för spridning av Coronavirus har styrelsemötet ersatts med att grupperna rapporterat digitalt från sina respektive områden. Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: Barn och Ungdomsgruppen filar på en text till Hamnposten. Gruppen har under rådande omständigheter inte haft någon träff.BoU-gruppen önskar komma i kontakt med Tomten, det hade varit kul att få […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 6, 2020-10-14

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 6, 14 oktober 2020 Närvarande; Toiny Böös, ordf. Torgny Bergström Sven-Olof Hoffert Mats Holm Jonna Karlsson Carin Olsson Lars Sumner, t.f. sekr. Ordförande hälsar välkomna och öppnar mötet. Protokollsjustering: Föregående mötesprotokoll justeras och läggs till handlingarna. Gruppernas redovisning: Barn och Ungdom: Valhallsskogens framtid engagerar gruppen, som vill arbeta för så stor […]

Kategori: Protokoll | Kommentera