Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte 2022-10-18 nr 6

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 6  2022-10-18 Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Carin Olsson, Arly Charlesson, Inga-Lill Charlesson, Boel Bengtsson, Kerstin Paulsson, Christian Carlsson och Mats Holm. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Information från de olika grupperna: Aktivitetsgruppen: Flyers har lämnats […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte 2022-09-06 nr 5

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte 2022-09-06 nr 5 Närvarande: Jonna Karlsson, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Carin Olsson, Arly Charlesson, Inga-Lill Charlesson, Boel Bengtsson och Mats Holm. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.  Information: Aktivitetsgruppen: Gruppen har haft ett möte och planerat för höstens aktiviteter. Spökvandring, Skälderviken lyser […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte 2022-06-16 nr 4

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte 2022-06-16 nr 4 Närvarande: Jonna Karlsson, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Arly Charlesson, Inga-Lill Charlesson, Boel Bengtsson. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.  Kommande aktivitet Gamla Hamnens Dag den 2 juli närmar sig och vi startade mötet med att gå igenom checklistan. Bifogat […]