Kategori: Protokoll

  • Verksamhetsberättelse 2020

    Skeldervikens ByalagVerksamhetsberättelse 2020, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och valberedningens förslag. Styrelsen Styrelsen: ordförande Toiny Böös, sekreterare Karin Dacke Tall, kassör Torgny Bergström plus gruppledarna. Vi hann med 2 styrelsemöten i Byastugan innan Coronan slog till, resten av styrelsemötena skedde digitalt. Årsmötet var i ÄSSS klubbhus den 12 februari. Alla protokoll och skrivelsen finns att läsa på […]

  • Styrelsemöte nr 4 2021-05-12

    Skeldervikens ByalagStyrelsemöte nr 4 2021-05-12 För att undvika risk för spridning av Covid19 har styrelsemötet ersatts med att grupperna rapporterat digitalt från sina respektive områden. Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen:Gruppen har haft en träff utomhus där man diskuterat inlägg till nästa nummer av Hamnposten, handlar då framför allt om att Pomona har blivit av med […]

  • Styrelsemöte nr 3 2021-03-31

    Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 3 2021-03-31 För att undvika risk för spridning av Covid19 har styrelsemötet ersatts med att grupperna rapporterat digitalt från sina respektive områden. Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen:Barn o Ungdomsgruppen har inte haft någon träff än men vi kan berätta att vi väntar svar från Annica på parkförvaltningen då den nya sargen […]