Arkiv för kategori: Protokoll

Styrelsemöte 2023-08-24 nr 4

Skeldervikens ByalagStyrelsemöte nr 4 2023-08-24 Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Inga-Lill Charlesson, Torgny Bergström, Boel Areskoug Bengtsson och Mats Holm. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Information från de olika grupperna Aktivitetsgruppen: Ca 100 barn gick tipspromenaden på Gamla Hamnens dag, även olika […]

Kategori: Protokoll | Kommentarer är stängt

Styrelsemöte 2023-05-23 nr 3

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte 2023-05-23 nr 3 Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Inga-Lill Charlesson, Torgny Bergström, Boel Areskoug Bengtsson och Kerstin Paulsson. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Information från de olika grupperna Aktivitetsgruppen: Bya loppisen – gruppen höll i det administrativa, 55 st […]

Kategori: Protokoll | Kommentarer är stängt

Styrelsemöte 2023-03-21 nr 2

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte 2023-03-21 nr 2 Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Arly Charlesson, Inga-Lill Charlesson, Boel Areskoug Bengtsson och Kerstin Paulsson. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Information från de olika grupperna: Aktivitetsgruppen:Gruppen har marknadsfört en Byaloppis som kommer att vara lör den […]

Kategori: Protokoll | Kommentarer är stängt