Styrelsemöte 2023-03-21 nr 2

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte 2023-03-21 nr 2

Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Arly Charlesson, Inga-Lill Charlesson, Boel Areskoug Bengtsson och Kerstin Paulsson.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Information från de olika grupperna:

Aktivitetsgruppen:
Gruppen har marknadsfört en Byaloppis som kommer att vara lör den 6/5 i Skälderviken, Luntertun och Pomona.

Den kommer att ersätta Pomona kvartersloppis som har arrangerats av Sofi Iderup på Pomona tidigare år.

Påskreiset blir tyvärr inte av i år pga låg uppslutning av volontärer.

Bryggruppen:
Stora badstegen är i behov av renovering. Trappstegen under vattenytan har tappat galven och är rejält rostiga. Det finns en risk att vi får ett haveri på något eller flertal steg under badsäsongen om de inte byts ut.
Vagnstyckena är ungefär i samma skick som trappstegen, dvs att den del av trappan som legat under vattenytan har tappat galven. Dock är godstjockleken grövre, så det medför ingen risk för haveri i nuläget. Men för att ”rädda ”vagnstyckena så bör de ändå renoveras genom avbetning/blästring och omgalvning. Om detta inte görs, så blir det nyanskaffning av nya vagnstycke inom några år, vilket kommer bli betydligt dyrare.
De här åtgärderna kommer att resultera i att vi kommer få en badstege som kommer att hålla i tio år till.
Leveranstid är ca 2 veckor för båda åtgärderna.
Kostnader för nya trappsteg 9637kr inklusive frakt och moms
Kostnader för renovering av vagnstycke ca 7250 kr inklusive frakt och moms.

Byastugan:
Förslag på att alla grupper som varit i byastugan städar efter sig, man kan använda den lilla dammsugaren som finns i stugan och även torka av borden om det behövs.
Grannsamverkan:
I februari var det 3 fullbordade inbrott i kommunen och ett försök. Inget av dessa i vårt område. Polisen uppmanar till att vara på vakt mot försök till diverse brott mot äldre och även vara försiktig med elektroniska bilnycklar. Det har varit ”busfasoner” på Luntertun, där ett gäng killar i nedre tonåren, och yngre har ofredat boende. Larmlistan har gått ut med detta till sina medlemmar och fått flera positiva reaktioner på utskicket.

Historiegruppen:
Gruppen träffas varannan torsdag. Inga nya foton på gång.Föreläsning i församlingshemmet den 25/4 kl 14 under rubriken ”Hotellvägen”.
Gamla Hamnen gruppen:
Ängelholms förslaget fick 80 röster så det kommer att gå till stadsbyggnadsnämnden, ev kommer det upp där i april. Gruppen har haft 2 träffar, alla minnesmärken i Gamla Hamnen är nu utprickade på en karta. Nu inväntar gruppen kommunen.
Redaktionsgruppen:
Inget att rapportera

Dialog:

 • Kassör – dialog om ev ersättare
 • Stadgar
   – byalaget behöver ha en plan för vad som ska hända med byalagets intäkter om/när föreningen upplöses i framtiden.

Även gällande Bryggan, Byastugan och allt historiskt material. Alla grupper uppmanas att fundera på detta fram till höstens första möte.

 • Dialog kring storleken på styrelsen: bör det fortsätta som idag med 2 repr./grupp? Eller endast 1 repr./grupp och om man vill 2?
 • Dialog om behovet av en mail lista till våra medlemmar.
 • Gamla Hamnens dag till sommaren- mer respons från alla inblandade behövs, första mötet för planering är nästa vecka den 29/3. Polistillstånd kommer att sökas. Ordförande kommer att ta kontakt med Engelholms glass, Källan och ev Zoegas.

Beslut:

 • ●       Styrelsen tog beslut på att vi renoverar stegen till bryggan med ca 20 000:-
 • I byastugan kommer det att finnas en skylt att man städar och håller rent efter sig när man har varit i stugan, gäller de som lånar stugan.
 • Ordförande inhandlar 2 tält under våren till byalaget.
 • Byalaget levererar samma aktiviteter som i fjol till Gamla Hamnens dag. Aktivitetsgruppen, Gamla Hamnen gruppen Historiegruppen, Byastugan och ev Grannsamverkan finns med.

Nästa styrelsemöte är tisdagen den 23/5 kl 19 i Byastugan.

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Jonna Karlsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.