Styrelsemöte 2023-05-23 nr 3

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte 2023-05-23 nr 3

Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Inga-Lill Charlesson, Torgny Bergström, Boel Areskoug Bengtsson och Kerstin Paulsson.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Information från de olika grupperna

Aktivitetsgruppen:

Bya loppisen – gruppen höll i det administrativa, 55 st adresser var med detta året. Förhoppningsvis blir den en återkommande aktivitet.

Bryggruppen:

Gruppen har kontaktat Sparbanken Gripen för att äska pengar till renovering av räcket vid bryggan. Trappan och stegen är renoverade och betald.

Byastugan:
Inget att rapportera.
Grannsamverkan:
För andra månaden i följd så har det inte inrapporterats några inbrott men precis när denna rapport kom hade det hänt några incidenter på Pomona.
Historiegruppen:
25/4 hade gruppen ett föredrag om ”hotellvägen”.
Gruppen kommer förmodligen att hålla en vandring eller ett föredrag för kyrkans personal i september.
Gamla Hamnen gruppen
:
Gruppen har haft en träff för att ev. göra en röjning av en liten plats vid gamla hamnen för att visa upp inför G a Hamnens dag, men detta blir ett större projekt än gruppen vill ta i för tillfället.
Power point på gång till G a Hamnens dag om just Gamla hamnen.
Gruppen tar hand om gräsklippningen vid Ga Hamnen ett tag framöver.
Det har blivit en brädgång vid Ga Hamnen, mycket fin gjord men ingen information har inkommit till byalaget från kommunen om detta.
Redaktionsgruppen:
Gruppen håller på med nästa nummer av Hamnposten.

Information:

 • Inköp av tält – 2 tält inköpes till cafeterian och aktivitetsgr.
 • Byalaget (Toiny Böös) har talat med Robin Holmberg gällande Valhallsskogen och det finns inget nytt att rapportera. 

Ny kontaktperson för Valhallskonsortiet är Mats Bengtsson, han har varit i kontakt med Torgny Bergström och bett Torgny att uttala sig om byalagets ställning kring ev. byggandet i Valhallskogen. Byalagets fortsatta ställning i fråga är ett massivt nej.

 • Renovering Sven Jons brygga – denna punkt tas upp på nästa möte
 • Årsmötesprotollet- Rolf Nilsson har blivit invald på 2 poster, Ga hamnen gruppen väljer in en annan vice gruppledare. Rolf Nilsson står som revisor.

Dialog

 • Dagordningen via mail, hur kan den användas? – här kan alla lägga in de punkter som man önskar ta upp.
 • Ga Hamnens dag – Grupperna behöver meddela vad man bidrar med till Anna Stina Arnrup, den 1/6 är det plan.möte. Ordförande gick igenom behov av bord/stolar etc. Ängla Draget har en önskan att få vara närmre cafeterian.
 • Förslag på ny kassör 2024 (ht 23) – finns det någon som är intresserad av detta så hör av er till någon i styrelsen.
 • Stadgarna – diskussion om förnyelse.

Hur gör vi tydligare stadgar ? Vi behöver bla titta på paragrafen om byalagets ev upplösning i framtiden?

 • Parkering vid Rebecka skogen – brev om denna plats är skickad till kommunen (se bilaga 1.) Detta kommer även att skrivas om i Hamnposten.
 • Valhallskogen- motionsslingan: det har kommit in förfrågningar från SIF om underhåll av slingan. SIF kommer att ta kontakt med Mats Bengtsson på Valhallskonsortiet gällande detta.
 • Tisdagscafè – föreläsning i oktober? Ev kommer historiegruppen att ha något föredrag, återkommer till Eva (kyrkan) innan v.24.

Beslut:

 • Alla styrelsemedlemmar uppmanas att komma med funderingar på ändringar av stadgarna till nästa styrelsemöte.
 • I hamnposten kommer endast gruppledare att stå med under styrelsen, ej vice gruppledare.
 • Dagordningen via mail – vi fortsätter med dessa dagordningar där alla kan skriva in egna punkter. På styrelsemöten visas dagordningen upp på skärm.

        Nästa styrelsemöte den torsdagen den 24/8-23 kl.19 i Byastugan.

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Jonna Karlsson

Bilaga 1

Vi som varit mycket engagerade under processen med inventering och skötselplan av Rebecka skogen blev förvånade och besvikna när vi såg parkeringen i Rebecka skogen. Vi har skickat följande mail till trafikingenjör Alexandra Lundqvist och Parkingenjör Karina Ekstrand.

Boel Areskoug Bengtsson, Per Nordahl och Torgny Bergström

Hej Karina och Alexandra

Parkeringen vid Sven Jons tunnel fick plötsligt sin avgränsning och sin utformning.

Vi blev förvånade och lite besvikna och hade gärna varit med och tyckt till innan det blev klart.

Nu får vi efteråt säga vad vi tycker. Att parkeringen skulle avgränsas för att hindra bilar från att köra ut i naturen är vi helt överens om.

Men:
Dessa jätte stockar är malplacerade, de passar inte in.
Antalet p-platser är alldeles för få för fina sommardagar.

Det enda vi nu kan svara när byborna undrar vad vi håller på med är att vi inte alls blivit tillfrågade eller är inblandade i utformningen.

Hälsningar
Boel, Per och Torgny

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.