Styrelsemöte 2023-08-24 nr 4

Skeldervikens Byalag
Styrelsemöte nr 4 2023-08-24

Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Inga-Lill Charlesson, Torgny Bergström, Boel Areskoug Bengtsson och Mats Holm.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Information från de olika grupperna

Aktivitetsgruppen:

Ca 100 barn gick tipspromenaden på Gamla Hamnens dag, även olika stationer fanns med på promenaden vilket var uppskattat. Sandslottstävlingen gick att genomföras trots starka vindar. Vinnarna uppskattade presentkortet från ICA Källan.

Bryggruppen:

Smeden har tagit mått på räcket ute vid bryggan. Nya korgar är fixade, inga skador på bryggan efter stormen Hans.

Byastugan:
Låset på stugan fungerade inte efter stormen men det är lagat nu.
Grannsamverkan:
Ingen rapport från polisen sedan maj, sommarmånaderna kommer i sammandraget från september. Polisen varnar för att långtidsparkeringar kollas upp så att man vet vilka hus som står tomma. Båtstölder och diverse verktyg har stulits och det har eldats i cykelviadukten vid Byastugan.
Pistolhot och bränder i viadukterna vid hamnen.
Artiklar i HD om bl a en incident från ett företag som vill rensa avlopp och att en stenmård har setts på Apelvägen Pomona. 
Historiegruppen:
14/9 har gruppen sitt första möte.
10/10 kommer Johan Brinck till församlingshemmet kl 14.
God uppslutning på Gamla Hamnens dag och många har framfört att de är positiva till en aktivitetskalender från Byalaget.
Gamla Hamnen gruppen:
Gruppen publicerade en kortfattad rapport om läget för Ängelholms förslaget i Hamnposten, juninumret.
I mitten av juni kom beskedet att förslaget hade godkänts och att Alexandra Lundquist, trafikingenjör, hade fått ärendet. Kommunen är positiv till det mesta i  förslaget men markägandet är komplicerat. Förslag om att få till ett nyttjandeavtal med Föreningshamnen togs fram.

Dystert besked från Alexandra i mitten av augusti att arbetsutskottet förkastade förslaget och vill, om man ska göra några investeringar, äga marken. Uppdraget att undersöka detta ligger nu hos Alexandra.
Gruppen har haft ett möte där man övervägt och anpassat några av synpunkterna från röstande och planerat ett nytt möte för information och diskussion om läget.
När det gäller stockarna på parkeringen innan Sven Jons tunnel har kommunen inte givit något svar än.
Redaktionsgruppen:
Nästa Hamnposten börjar ta form, deadline 15 dec.

Information:

 • Tälten som inköptes är reklamerade, byalaget har fått ett annat tält som är i en bättre prisklass. Ev kan de tält som gick sönder lagas.

Dialog

 • Utvärdering Gamla Hamnens dag

Positivt: Bra att var och en höll i sina aktiviteter själv och att alla tog undan sin del, mycket besökare, tipspromenaden uppskattade.
Bättre organiserat i år och bra upplägg.
Negativt: Muffins och sillburgare tog tyvärr slut. 

 • Dialog om ny kassör
 • Stadgarna: dialogerna om förnyelse av stadgarna fortsätter.
 • Stigar och slinga i Valhallsskogen – SIF har haft undringar om de fick lov att röja i skogen så att motionsslingan kan användas. SIF har inte fått någon respons från Valhallskonsortiet. Byalaget har även fått in en del andra åsikter från byborna gällande Valhallsskogen.
 • Höstens aktiviteter/datum: Ett aktivitetsblad trycks upp gällande dessa.
 • Byalaget har ingen mailadress, dialog om vi ska ha detta.

Beslut:

 • Torgny tar fram en mailadress till nästa styrelsemöte
 • Boel Areskoug Bengtsson och Torgny Bergström tar fram ett förslag till ändring av stadgar till nästa styrelsemöte.
 • Byalaget skickar åsikterna om Valhallsskogen vidare till Valhallskonsortiet.

  Nästa styrelsemöte tisdagen den 3/10 kl.19 i Byastugan.                                         

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Jonna Karlsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.