Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte 2023-01-10 nr 1

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte 2023-01-10 nr 1 Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Carin Olsson, Arly Charlesson, Inga-Lill Charlesson, Boel Bengtsson, Kerstin Paulsson och Mats Holm. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Information från de olika grupperna: Aktivitetsgruppen: Gruppen har haft ”Jul i […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte 2022-12-14 nr 7

Skeldervikens Byalag Digitalt Styrelsemöte 2022-12-14 nr 7 Information från de olika grupperna: Aktivitetsgruppen: Gruppens aktiviteter under hösten: spökvandringen, ljus i Skälderviken och pysslet och dansen kring granen på Jul i Skälderviken har fungerat bra. Dessa har varit välbesökta.  Bryggruppen: Inget nytt Byastugan: Inget nyttGrannsamverkan: Inget nyttHistoriegruppen: Inget nyttNatur och Miljögruppen: Natur och miljögruppen rapporterar att […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte 2022-10-18 nr 6

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 6  2022-10-18 Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Carin Olsson, Arly Charlesson, Inga-Lill Charlesson, Boel Bengtsson, Kerstin Paulsson, Christian Carlsson och Mats Holm. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Information från de olika grupperna: Aktivitetsgruppen: Flyers har lämnats […]