Arkiv för kategori: Protokoll

Styrelsemöte 2024-01-16 nr 1

Skeldervikens ByalagStyrelsemöte 2024-01-16 nr 1 Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Boel Areskoug Bengtsson, Elisabeth Sandblom och Inga-Lill Charlesson. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Information från de olika grupperna Aktivitetsgruppen:Tankar framöver är ev. en After Work på Kapten Kajs och ev. […]

Kategori: Protokoll | Kommentarer är stängt

Styrelsemöte 2023-12-05 nr 6

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte 2023-12-05 nr 6 Digitalt styrelsemöte. Information från de olika grupperna Aktivitetsgruppen: Bryggruppen:Stora badstegen ligger på land sedan en tid tillbaka.Bryggan har klarat höstens stormar utan några haverier.Gruppen har lagt en beställning på komplettering av räckverket vid stora badstegen enligt önskemål. Byastugan:Inget att rapportera från Byastugan.Grannsamverkan:Efter två månader helt utan bostadsinbrott i kommunen […]

Kategori: Protokoll | Kommentarer är stängt

Styrelsemöte 2023-10-17 nr 5

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte 2023-10-17 nr 5 Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Boel Areskoug Bengtsson, Kerstin Paulsson och Inga-Lill Charlesson Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Information från de olika grupperna Aktivitesgruppen:Spökvandring på gång v.44 onsdag den 1/11 kl 17, Ljus i […]

Kategori: Protokoll | Kommentarer är stängt