Arkiv för kategori: Protokoll

Styrelsemöte nr 2 2017-02-22

Styrelsemöte nr 2  2017-02-22   Närvarande: Toiny Böös, Mats Holm, Jonna Karlsson, Thomas Brorson, Kjell Erik Olsson, Rolf Malmström och Tore Bernstrup Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötes protokoll, godkändes, justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Barn och Ungdomsgruppen: Skall, via kontakt med kommunen, försöka ordna aktiviteter även för lite […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Protokoll Miljö o Natur 2016-02-10

Natur- och miljö   Gruppmöte 10 feb 2017 i Byastugan   Toiny Böös, Tore Rosengren, Carin Olsson, Anna-Stina Arnrup   Vi hade inga särskilda frågor på dagordningen. Diskuterade kring stormskador, ev. återstående åtgärder vid Sven Jons Udde/Hunnabadet/G:a hamnen m m   Anna-Stina meddelar Hanna och Erika att Valborgsbålet var lagom stort förra året och att […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Årsmöte 2017-02-08

Protokoll fört vid årsmöte 2017-02-08 i ÄSSS lokal. Före årsmötet bjöds deltagarna på kaffe med kanelbulle. Ett varmt tack till ICA Källan för sin generösa sponsring av detta. Tack också till ÄSSS för att vi får nyttja deras lokal. Ordföranden hälsade ett 30-tal deltagare välkomna och öppnade mötet. Dagordningen fastställdes. Årsmötets utlysande godkändes. Till ordförande […]

Kategori: Protokoll | Kommentera