Styrelsemöte nr 7 2018-10-24

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 7 2018-10-24

 

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Sven Olof Hoffert, Thomas Brorson, Kent Johansson, Mats Holm, Lars Flodmark, Jonna Karlsson, Jonas Roth, Carin Olsson och Karin Dacke Thall

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Ny medlem i gruppen – Jonas Roth, presenterade sig för styrelsen.
Barn o ungdomsgruppen har startat en messenger grupp för att lättare kunna kommunicera inom gruppen. Ev. blir det en grillning på höstlovet – bestäms efter vädret. Planering av julpysslet är igång.

Bryggruppen:
Bryggan är vintersäkrad, vilket innebär att trappan ligger på land. Bänkar, korgar etc är också upplockade. Konstverket vid Sven Jons Udde har hamnat lite på sned pg a vindar men det kommer att stå kvar. Ev. kommer det att sättas upp en informationsskylt som berättar om konstverket.

Byastugan:

Vindskydd för gräsklipparen är byggt.

Grannsamverkan:

Inga incidenter. Trygghetsmötet var ett lyckat möte med bra förberedelser innan.

Många punkter gällde trafiksituationer. Inget protokoll från kommunen har inkommit ännu, när det kommer länkas det via larmlistan till alla. En hel del grannsamverkanskyltar är utbytta i Skälderviken och på Pomona.

Historiegruppen:

Gruppen träffas var 14:e dag och går igenom foton. 13/11 kommer gruppen att visa bilder från kyrkan i församlingshemmet Skälderviken, 12/3 kommer gruppen att vara med på Tisdagscaféet.
Pomonagruppen:

Inget nytt.

Trafik och Miljögruppen:

Gruppen visade foton för styrelsen som är skickade till kommunen gällande markarbeten som ej är slutförda och farliga trafiklösningar. Någon punkt är delvis åtgärdad b la järnvägsbron där en del plankor är utbytta.

Övriga frågor:

Julmarknad – lör den 1/12. Scouterna kommer att medverka i år. Inbjudan delas ut i brevlådorna och läggs även ut på Face Book.

Hamnposten – Inkomna punkter gicks igenom. Manusstopp den 15/12, den 11/1 går den i tryck och delas ut.

Boken – ”Här fröjdas vi… ” ytterligare 50 böcker kommer att köpas in.

 – Förslag väcktes och beslut fattades om, att stadfästa en arbetsgrupp som ska finnas för att inte behöva sammankalla hela styrelsen vid akuta behov, gruppen kan då förbereda ärenden inför kommande styrelsemöte.(Torgny Bergström, Thomas Brorsson, Toiny Böös, Sven-Olof Hoffert och Lars Flodmark) -Toiny Böös och Lars Flodmark uppvaktade Robin Holmberg gällande Valhallskonsortiets plan för bebyggelse i skogen. På mötet diskuterades Valhallskonsortiets två förslag till bebyggelse. Holmberg medgav att moderaterna och förmodligen hela alliansen nu är för en begränsad bebyggelse i skogen. Byalagets vilja är fortfarande att bevara skogen i största görliga mån. På frågan om resten av skogen kan komma att bevaras gavs inget entydigt svar, men intentionen från kommunen är att kommunen tar över och förvaltar Valhallskogen! Robin Holmberg kommer att kontakta Toiny Böös så fort det inkommer något nytt i frågan. Styrelsen kommer att skriva om detta i nästa nummer av Hamnposten. Inkommer det något nytt innan dess kommer Byalaget att informera om detta.

Tisdagscaféer framöver:  13/11 Kyrkbilder, 26/2 Framtidsfullmakter, 12/3 Lennart Rydberg.

Nästa styrelsemöte den 21/11 kl.18.30

 

Vid protokollet                                     Justeras

Karin Dacke Thall                                 Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.