Styrelsemöte nr 5 2018-09-05

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 5 2018-09-05

 

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Lars Flodmark, Kent Johansson, Sven Olof Hoffert, Mats Holm, Tomas Brorsson, Carin Olsson, Kjell-Erik Olsson och Tore Bernstrup.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Inget nytt

Bryggruppen:

Bad och bryggsäsongen kan sammanfattas med ett ord: Succè!
Bryggan har blivit försedd med barnskydd vid sidorna och halkskydd på trappan. Barnskyddet kommer att tas ner under vintern och till nästa år kommer det att utökas. Även ny vimpel är uppsatt. Trappan kommer förmodligen att tas upp i oktober. Gruppen har fått 2 nya aktiva medlemmar, Christian Carlsson och Morgan Belletti Bengtsson och består numera av 12 st.

Byastugan:

Målning av de vita trädetaljerna på stugan är gjord.

Grannsamverkan:

Kommunens trygghetsvandring blir den 3/10 18.30-20.30, skyltar uppsatta på Ica Källan och Byastugan. Trygghetsmötet kommer att vara i Byastugan för 20 st personer, då kommer man att titta på foto från olika riskområden. Anmälning om deltagande sker till kommunen. Byalaget tittar på bilderna vid nästa styrelsemöte den 26/9.
Kommunpolis Fredrik Henriksson åter i tjänst i Ängelholm.

Historiegruppen:

Gruppen har sitt första möte för hösten den 6/9.
På lördag den 8/9 blir det kultur för barn på Sven Jons udde i samband med att Skåneleden firar 40 år, mellan 10-12 och 13-15 får barnen bygga o måla. Anslag om detta kommer att finnas på Byastugan.
Duvtornet på Sven Jons udde kommer att få stå kvar men konstverket vid viadukten vid Byastugan kommer att tas bort den 7/10.

Pomonagruppen:

Inget nytt.

Trafik och Miljögruppen:

Gruppen har haft en rundtur där dom tittat på olika riskplatser och platser där det behöver åtgärdas saker. Foton finns som bildbevis. Asfaltshål, upphöjningar i vägen, fallfrukt på cykelvägar och träd som hänger ut över vägar/cykelvägar, farliga övergångar till busshållsplatser. Många av dessa platser kommer att tas upp på Trygghetsmötet den 3/10. Alla platser som behöver åtgärdas kommer trafikgruppen att skicka över foton på till kommunen.

Vattendagen den 5/8 i Ängelholm (arrangör: Naturskyddsföreningen) var mycket uppskattad och välbesökt.

Övriga frågor:

Ekonomisk rapport från Torgny Bergström.

Bevattningen av blomkrukorna på torget har fungerat bra i sommar.

Utvärdering av Gamla Hamnens Dag skickas ut till alla grupper.

Skrivarklubb – inte så stort intresse, förslaget vilar så länge.

Hamnposten – tas upp vid nästa möte

Höstens styrelsemöten: 26/9, 24/10, 21/11, 19/12

 

Vid protokollet                                     Justeras

Karin Dacke Thall                                 Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.