Styrelsemöte nr 6 2018-09-26

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 6 2018-09-26

 

 

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Kerstin Paulsson, Sven Olof Hoffert, och Tore Bernstrup.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Kontakt med Hanna Hanzén. Vi är måna om att behålla samtliga lekplatser.

Planer på en grillträff på höstlovet, gärna med på julmarknaden med pysselstuga.

Bryggruppen:

Stormen Knud rubbade inte en planka på bryggan.
Brygg gruppen består nu av 12 personer, nya och gamla. Trappan tas upp på måndag den 1/10.

Byastugan:

Planering pågår för en tillbyggnad på baksidan av stugan för förvaring av gräsklippare mm.

Grannsamverkan:

”Trygghetsvandring” i form av möte i Byalagsstugan, ons den 3/10 kl.18.30 tillsammans med representanter för kommunen, polisen mfl.

Historiegruppen:

Gruppen medverkade i tisdagskaféet den 18/9 med visning av Per Hanssons bilder, Gamla Ängelholm. Gruppen, Kerstin och Torgny, ska även medverka vid andra träffar i stan.

Pomonagruppen:

Inget nytt.

Trafik och Miljögruppen:

Inget att rapportera.

Övriga frågor:

Julmarknad – lör den 1/12. Scouterna vill medverka i år.

Hamnposten – Gick igenom material till kommande nummer. Manusstopp den 15/12. Bidrag välkomnas.

Tisdagskaféerna – Nytt historieprogram planeras med Lennart Rydbergs material, ang Ängelholm, 10 år efter Lennarts bortgång.

Årsmöte 2019 – ons den 13/2-19 i ÄSSS lokal.

 

Vid protokollet                                     Justeras

Tore Bernstrup                                     Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.