Yearly Archives: 2016

Till Planenheten om Barkåkra 55:1, Skepparkroken

Ängelholms kommun                                                     6 oktober 2016 Planenheten   Samrådsyttrande angående Detaljplan för Barkåkra 55:1, Skepparkroken   Styrelsen för Skeldervikens Byalag vill erinra om vad vi anförde i maj 2010 angående den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Barkåkra, nämligen att betesmarkerna ner mot Skepparkroken bör bevaras obebyggda. Dessa uråldriga ängar utgör en naturskön utblick mot havet, som bör […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Styrelsemöte nr 7 2016-10-05

Styrelsemöte nr 7 i Skeldervikens Byalag 2016-10-05   Närvarande: Toiny Böös, Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Kjell-Erik Olsson, Tore Bernstrup, Lars Staverhaug,  Sven-Olof Hoffert, Rolf Malmström, Kerstin Paulsson, Kent Johansson,  Mats Holm, Lars Flodmark, Karin Olsson del av tiden.   Ordföranden hälsade oss välkomna. Lars Flodmark utsågs att föra dagens protokoll eftersom ordinarie sekreterare ej kunde […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 6 2016-09-07

Styrelsemöte nr 6 2016-09-07 Närvarande: Toiny Böös, Lars Flodmark, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Kjell Erik Olsson, Carin Olsson, Mats Holm, Rolf Malmström, Kerstin Paulsson, Anna Stina Arnrup, Lars Stavehaug, Thore Bernstrup, Tomas Brorson, Malin Larsson, Bengt Tomas Strandgvist och Jonna Karlsson. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Protokolljustering. Föregående mötes protokoll […]

Kategori: Protokoll | Kommentera