Yearly Archives: 2007

Årsmötesprotokoll 2007

Protokoll fört vid Skeldervikens Byalags årsmöte 2007-02-21 Plats: Matsalen på Lingvallen. § 1. Ordföranden hälsade de drygt 60 deltagarna välkomna och öppnade årsmötet. § 2. Dagordningen fastställdes. § 3. Årsmötets utlysande godkändes. § 4. Till ordförande för årsmötet valdes sittande Thomas Brorsson. § 5. Till sekreterare för årsmötet valdes sittande Lars Flodmark. § 6. Till […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 3 2007

Protokoll nr 3 fört vid Skeldervikens Byalags extra styrelsemöte 2007-02-21 Plats: Matsalen på Lingvallen. Efter årsmötet samlade ordföranden styrelsen till ett extra styrelsemöte. Närvarande. Thomas, Torgny, Lennart, Jan, Evy, Britt, John, Lars. Ärende. Ordföranden hade ett förslag att engagera en konsult för att på ett effektivare sätt driva frågan om låga, spårnära bullerskärmar och andra […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 2 2007

Protokoll nr 2 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2007-02-15 Plats: Matsalen på Lingvallen. Närvarande: Thomas Brorsson, Jan Jansson, Evy Jansson, Lennart Rydberg, Torgny Bergström, John Edholm och Johan Flodmark (f.om. Övriga frågor 6.Tennisbanan) Övriga närvarande: Karin Olsson valberedning. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Till sekreterare valdes Torgny Bergström Gruppernas redovisning: Strand och brygga. […]

Kategori: Protokoll | Kommentera