Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 1 2007

Protokoll nr 1 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2007-01-18 Plats: Matsalen på Lingvallen. Närvarande: Thomas Brorsson, Evy Jansson, Jan Jansson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, Lars Flodmark. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Föregående mötes protokoll justerades. Gruppernas redovisning. Historiegruppen. Gruppen har nu fått löfte att kostnadsfritt disponera Fort Anna för vårens aktiviteter. Naturgruppen. Inget. […]