Styrelsemöte nr 2 2007

Protokoll nr 2 fört vid Skeldervikens Byalags
styrelsemöte 2007-02-15

Plats: Matsalen på Lingvallen.

Närvarande: Thomas Brorsson, Jan Jansson, Evy Jansson, Lennart Rydberg, Torgny Bergström, John Edholm och Johan Flodmark (f.om. Övriga frågor 6.Tennisbanan)
Övriga närvarande: Karin Olsson valberedning.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Till sekreterare valdes Torgny Bergström

Gruppernas redovisning:
Strand och brygga. Intet att redovisa.
Historiegruppen. Datum och plats för historieträffarna under våren är fastställda, det blir den 8/3, 29/3 och 12/4 på Fort Anna. En inbjudan till alla i Skälderviken kommer att delas ut.
Miljö och natur. Vid mötet med Banverk och Kommun 2007-01-26 meddelade Björn Pettersson att Parkingenjör Maria Brigander kommer att kontakta byalaget för en diskussion om områdena som berörs i samband med järnvägsbygget.
Grannsamverkan. Ett nytt grannsamverkansområde, (26) har bildats. Området omfattar Trastvägen och kontaktombud är Christer Johansson.
Seniorgruppen. Gruppens nästa möte blir den 26 mars kl 14 – 16 hos Karin Rönertz.
Trafikgruppen. Intet att redovisa.
Släktforskningsgruppen är i full gång med hembygdsforskningen.
Fotogruppen planerar för att ge ut en almanacka för 2008, då byalaget 10års jubilerar.

Övriga frågor.
1. Träff med Banverket och Kommunen den 26 jan.
Thomas och Torgny redovisade. Träffen kommer också att redovisas på årsmötet.
2. Färghuset
Thomas Brorsson och Kerstin Paulsson har varit på en träff i Färghuset regi. Mycket matnyttigt för husägare. Eventuellt kommer byalaget att be Färghuset att göra en likadan träff i Skälderviken. Färghuset ger Byalagets medlemmar 20 % rabatt på färg och 10% på andra varor.
3. Almviken, Lotsen 15 ny utställning nr.2
Styrelsens skrivelse till Byggnadsnämnden, bilaga 1.(se nedan)
4. Inbjudan till utbildning i ”Leader” landsbygdsprogram.
Vi avstår från att delta.
5. Årsmötet
Karin R bakar bullar, Ingrid B bakar kakor, Lennart R ordnar kaffe. Styrelsen kommer till Lingvallen klockan 18 för förberedelser.
6. Tennisbanan
Osäkert om ny bana på Lingvallen kan anläggas inför årets säsong. Vi tar upp frågan igen vid nästa styrelsemöte. Befintlig bana vid hotellet får användas under 2007 om inte Hotellbygget har påbörjats.
7. Brev från Claes Bratt, angående äldreboende i Valhallsskogen. Cleas förordar ett äldreboende enligt Valhallskonsortiets förslag. Han menar att det också skulle ge en vackrare infart från norr.
Styrelsen inställning till byggande i Valhallsskogen är oförändrad.

Nästa styrelsemöte den 22 mars

Vid protokollet Torgny Bergström
Justeras Thomas Brorsson

Bilaga 1

Ängelholms kommun
Byggnadsnämnden
262 80 Ängelholm Skälderviken 2007-02-15

Utställning II

”Hotelltomten” Kv. Lotsen 15 m fl. i Skälderviken.

Styrelsen för Skeldervikens Byalag har ingenting, utöver tidigare påpekanden, att erinra över förslaget till detaljplan för rubricerade.

För styrelsen i Skeldervikens Byalag

Thomas Brorsson
Ordf.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.