Styrelsemöte nr 3 2007

Protokoll nr 3 fört vid Skeldervikens Byalags
extra styrelsemöte 2007-02-21

Plats: Matsalen på Lingvallen.

Efter årsmötet samlade ordföranden styrelsen till ett extra styrelsemöte.

Närvarande. Thomas, Torgny, Lennart, Jan, Evy, Britt, John, Lars.

Ärende.
Ordföranden hade ett förslag att engagera en konsult för att på ett effektivare sätt driva frågan om låga, spårnära bullerskärmar och andra frågor ämnade att minska de negativa effekterna av dubbelspårsutbyggnaden, gent emot Banverket och kommunen.
Ordföranden och kassören hade tidigare samma dag träffat konsulten, Pelle Corshammar, som är järnvägsingenjör och lärare på Järnvägsskolan i Ängelholm, och därvid fått ett gott intryck av honom och uppfattningen att han med en rimlig insats skulle kunna ge ett värdefull förstärkning av våra argument.
Styrelsen beslöt att ett belopp om högst 10 000 kr får disponeras för ändamålet och att Thomas, Torgny och Lars handlägger ärendet på styrelsens uppdrag.

Vid protokollet Lars Flodmark
Justeras Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.