Yearly Archives: 2007

Styrelsemöte nr 6 2007

Protokoll nr 6 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2007-09-06 Plats: Matsalen på Lingvallen. Närvarande: Thomas Brorsson, Jan Jansson, Evy Jansson, Lennart Rydberg, Torgny Bergström, Övriga närvarande: Johanna Rundberg. 1. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 2. Till sekreterare valdes Torgny Bergström 3. Gruppernas redovisning: Strand och brygga. Ingen representant närvarande. Historiegruppen. Har haft höstens […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 5 2007

Protokoll nr 5 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2007-05-30 Plats: Matsalen på Lingvallen. Närvarande: Thomas Brorsson, Britt Bengtsson, Torgny Bergström, Johan Flodmark, Lennart Rydberg, Lars flodmark. Adjungerad under genomgång av dubbelspårsritningarna, Lennart Björk. 1. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 2. Föregående mötes protokoll från styrelsemöte nr 4 upplästes och justerades. 3. Gruppernas redovisning.   […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 4 2007

Protokoll nr 4 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2007-04-19 Plats: Matsalen på Lingvallen. Närvarande: Thomas Brorsson, Britt Bengtsson, Torgny Bergström, Jan Jansson, Evy Jansson och Lars flodmark. 1. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 2. Protokollen från styrelsemöte nr 3 och extra styrelsemöte justerades. 3. Gruppernas redovisning.     Grannsamverkan: Ett nytt område har anslutits […]

Kategori: Protokoll | Kommentera