Yearly Archives: 2007

Styrelsemöte nr 9 2007

Protokoll nr 9 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte den 2007-12-06. Plats: Matsalen på Lingvallen. Närvarande: Thomas Brorsson, Jan Jansson, Britt Bengtsson, Lars Johnsson, Lars Flodmark, Lennart Rydberg, Torgny Bergström, John Edholm, Ulla Lind, Kerstin Paulsson, Johan Flodmark senare hälften av mötet. 1. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 2. Föregående mötes protokoll justerades. 3. […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 8 2007

Protokoll nr 8 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2007-11-08 Plats: Matsalen på Lingvallen. Närvarande: Thomas Brorsson, Jan Jansson, Evy Jansson, Britt Bengtsson, Kerstin Paulsson, Ulla Lind, Lars Johnsson, Torgny Bergström, Övriga närvarande: Bertil Sjölin 1. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 2. Till sekreterare valdes Torgny Bergström 3. Gruppernas redovisning: Seniorgruppen har utsett Ulla […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 7 2007

Protokoll nr 7 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte den 2007-10-04 Plats: Matsalen på Lingvallen. Närvarande: Thomas Brorsson, Jan Jansson, Evy Jansson, Britt Bengtsson, Lars Johansson, Lars Flodmark, Karin Olsson, Lennart Rydberg, Torgny Bergström. 1. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 2. Föregående mötes protokoll justerades. 3. Gruppernas redovisning: Strand och brygga. Bryggan och flotten […]

Kategori: Protokoll | Kommentera