Yearly Archives: 2006

Styrelsemöte nr 2 2006

Protokoll nr 2 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2006-02-16 Plats: Matsalen på Lingvallen. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Britt Bengtsson, Evy Jansson, Johan Flodmark, Kjell-Erik Olsson och Lars Flodmark. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. Föregående mötes protokoll godkändes och justerades. Gruppernas redovisning. Seniorgruppen. Gruppen har haft möte den 19 januari hos Evy med fem […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 1 2006

Protokoll nr 1 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2006-01-12 Plats: Matsalen på Lingvallen. Närvarande: Torgny Bergström, John Edholm, Thomas Brorsson, Jan Jansson, Evy Jansson, Britt Bengtsson, Johan Flodmark. 1. Ordförande hälsade välkommen och öppnade sammanträdet. 2. Föregående mötes protokoll godkändes och justerades. 3. Gruppernas redovisning: Seniorgruppen: Evy och hennes kollegor har diskuterat hur och med […]

Kategori: Protokoll | Kommentera