Styrelsemöte nr 1 2006

Protokoll nr 1 fört vid Skeldervikens Byalags
styrelsemöte 2006-01-12

Plats: Matsalen på Lingvallen.

Närvarande: Torgny Bergström, John Edholm, Thomas Brorsson, Jan Jansson, Evy Jansson, Britt Bengtsson, Johan Flodmark.

1. Ordförande hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

2. Föregående mötes protokoll godkändes och justerades.

3. Gruppernas redovisning:
Seniorgruppen: Evy och hennes kollegor har diskuterat hur och med vad seniorgruppen ska arbeta. Gruppen ska försöka samordna sina olika verksamheter.
Natur och Miljö: Inget att rapportera.
Brygggruppen: Inget att rapportera.
Tennisgruppen: Vårt arrendeavtal är uppsagt från och med den 1 november 2006.
Historiegruppen: Inget att rapportera.
Trafikgruppen: Datum för gruppmöte sattes till den 6 februari 2006 kl 19.00. Plats, Lingvallen.
Fotogruppen: Fem nya deltagare har anmält sig.
Grannsamverkan: Inget att rapportera.
Släktforskningsgruppen: Verksamheten har inte kommit igång för säsongen. En ny forskare har anmält sitt intresse.

4. Övriga frågor.
Idrottsringen/kopiering.
Lars får i uppdrag att ta reda på priset för kopiering med eller utan medlemskap i Idrottsringen.
Bullerskydd: Thomas presenterade byalagets skrivelse till kommunstyrelsen angående nya bullerplank och miljökontorets svar. Byalaget är oroligt för att vi inte får den nya sortens bullerskydd, här syftas på en ny typ av bullerskydd som redovisats i en facktidning. Thomas ringer Banverket för att boka möte avseende framförhållning osv.
Årsmötet: Den 22 februari kl. 19.00 går detsamma av stapeln i matsalen på Errarps skola. Kaffe med dopp kommer att serveras. Torgny kallar Thomas och Lars för att formulera kallelsen till årsmötet.
Vykort: De gamla vykort som historiegruppen hade tänkt köpa visade sig vara sålda.
Utsiktsplatsen: Torgny och Thomas klurar på en skrivelse till Almviken angående platsens höjd. De redovisar resultatet på nästa ordinarie styrelsesammanträde den 16 februari.

5 Mötet avslutades.

Vid protokollet
Johan Flodmark

Justeras:
Tomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.