Yearly Archives: 2006

Styrelsemöte nr 5 2006

Protokoll nr 5 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2006-05-08 Plats: Matsalen på Lingvallen. Närvarande: Thomas Brorsson, Jan Jansson,  Torgny Bergström, Maj-Britt Barte. Med på mötet var också Bertil Sjödin. 1. Ordföranden hälsade välkomna och öppnade mötet. 2. Gruppernas redovisning: – Seniorgruppen hade möte hemma hos Evy den ?. 5 ledamöter närvarade och mycket diskuterades. Nästa […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 4 2006

Protokoll nr 4 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2006-04-06 Plats: Matsalen på Lingvallen. Närvarande: Thomas Brorsson, John Edholm, Lennart Rydberg, Evy Jansson, Jan Jansson, Torgny Bergström, Lars Flodmark. Ordföranden hälsade välkomna och öppnade mötet. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Lennart redogjorde för samverkansmötet i Ängelholm där Nattvandrarna och Kvinnojouren berättade om sin verksamhet. Han meddelade också att […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 3 2006

Protokoll nr 3 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2006-03-16 Plats: Matsalen på Lingvallen. Närvarande: Thomas Brorsson, Jan Jansson, Evy Jansson, John Edholm, Torgny Bergström och Lars Flodmark 1. Ordföranden hälsade välkomna och öppnade mötet. 2 .Årsmötesprotokollet justerades av ordföranden. Protokollet från styrelsemöte nr 2 justeras vid nästa sammanträde. 3. Gruppernas redovisning: – Seniorgruppen hade inget […]

Kategori: Protokoll | Kommentera