Kategorier
Skrivelser

Till Parkingenjör Kenneth Larsson om Torget i Skälderviken

Parkingengör Kenneth Larsson Tekniska kontoret Ängelholms kommun Torget i Skälderviken Sammanställning av förslag och önskemål från mötet 28 nov. 2000 med byalaget och grannar 1.   Höja Torgvägen framför Torgvägen 1 och låta torget gå i plan ända fram till fastigheten Torgvägen 1. Som en lång vägbula med mjuka anslutningar till Valhallsvägen och resten av Torgvägen. […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 9 2001

Protokoll fört vid styrelsen för Skeldervikens Byalags månadsmöte 2001-11-19 Närvarande: Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Lotte Lamberth, Lene Hansson, Torgny Bergström, Birgitta Eliasson, John Edholm Förhindrade: Sven Erik Johansson, Torbjörn Ahl, Britt Bengtsson, Lars Flodmark A. Ordföranden Thomas Brorsson hälsade kommunens samordnare Lene Hansson samt styrelsen välkomna till kvällens möte B. Mötet […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 8 2001

Protokoll fört vid styrelsen för Skeldervikens Byalags månadsmöte 2001-10-15 Närvarande: Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Lotte Lamberth, Lars Flodmark, Lene Hansson, John Edholm Förhindrade: Torgny Bergström, Brith Åberg, Sven Erik Johansson, Torbjörn Ahl, Birgitta Eliasson, Britt BengtssonA. Ordföranden Thomas Brorson hälsade kommunens samordnare Lene Hansson samt styrelsen välkomna till kvällens möte B. […]