Till Kommunstyrelsen om Parken vid gamla stationsområdet

Ängelholms kommun
Kommunstyrelsen
262 80 Ängelholm

Skälderviken 2002-09-03

Angående den planerade parken vid gamla stationsområdet i Skälderviken.

Vi har nu haft två träffar med Banverket eller deras representanter angående utbyggnaden av järnvägen till dubbelspår genom Skälderviken. Det är framförallt en fråga som vi just nu vill prioritera:
Den planerade Parken vid gamla stationsområdet tror vi inte kommer Skälderviksborna till gagn i någon större utsträckning. Vi tycker i stället att man skall fundera över om inte området skulle passa bättre till att bebygga med bostadshus. Ett integrerat boende med handikapp-
anpassade bostäder för äldre samt möjligheter för barnfamiljer och andra att samlas i ett modernt område med närhet till marina, station, skola, affär och bad borde bli attraktivt. Det är viktigt att området planeras på ett sådant sätt att utsikten för den bakomvarande bebyggelsen inte störs. 
De anslagna 1,2 miljonerna för grovplaneringen kan säkert användas på ett bättre sätt. Ombyggnad av torget och en permanent badbrygga vid Sven Johns udde är 2 saker som vi har på vår önskelista och som kan genomföra om vi får disponera de anslagna medlen.
Vi hoppas med ovanstående kunna bidra med något som gör att utbyggnaden av dubbelspåret kommer att uppfattas som mindre negativt av flertalet invånare i byn. 

Med vänlig hälsning
Skelderviken Byalag
Thomas Brorson ordf.

Osa.
Thomas Brorson
Matrosvägen 1
262 61 Ängelholm

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.