Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 4 2003

Protokoll fört vid Byalagets styrelsemöte 2003-04-24 Plats: Matsalen i Errarps skola. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, Lars Flodmark,John Edholm, Torbjörn Ahl, Jan Jansson, Evy Jansson. § 1. Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat . § 2. Föregående protokoll upplästes och godkändes. § 3. Lekplats. Nytt förslag till placering är korsningen […]

Kategorier
Artiklar

Till Stadsarkitektkontoret om Översiktsplanen 2002

Ängelholms kommun Stadsarkitektkontoret Östra vägen 2 262 80 Ängelholm Ängelholm 2003-04-28 Angående Översiktsplan 2002. Skeldervikens Byalag har vid två olika tillfällen inbjudit till stormöte angående Översiktsplanen 2002. Följande frågor har kommit upp och vi vill gärna att dessa beaktas vid planens slutgiltiga utformning. 1. Vi tycker att det är viktigt att planeringen av en östlig […]

Kategorier
Skrivelser

Från Tekniska nämndens arbetsutskott om Torget i Skälderviken

ÄNGELHOLMS KOMMUN                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2003-08-14 § 27 Kostnadsberäkning Torget i Skälderviken Skeldervikens Byalag har i brev framfört önskemål om upprustning av torget i Skälderviken. En grupp inom Skeldervikens Byalag har arbetat med miljön i centrala Skälderviken. Gruppen tog fram förslag där man önskade en bättre helhet mellan ICA-affären och torget, omdisponering av parkeringsplatserna, […]