Author Archives: Torgny Bergström

Till Ängelholms Småindustrifastigheter AB om Hotelltomten, Lotsen 15 m. fl.

Ängelholms Småindustrifastigheter AB Box 1111 262 22 Ängelholm Ängelholm 2004-01-05 Angående Lotsen 15 och Valhall 1:88. Via artiklar i NST har det kommit till vår kännedom att styrelsen för Ängelholms Småindustrifastigheter AB har för avsikt att föreslå sin ägare en försäljning av bolaget. Vi i Skeldervikens Byalag vill gärna värna bybornas och allmänhetens möjligheter att […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Länsstyrelsen i Skåne Län om Hotelltomten, Lotsen 15 m.fl.

Skälderviken 2004-01-05 Länsstyrelsen i Skåne Län Kungsgatan 13 211 49 Malmö Angående Hotell Skälderviken (kv. Lotsen 15, Ängelholm) Det har kommit till vår kännedom att någon begärt att rubricerad fastighet skall förklaras som byggnadsminne. Vi har också blivit informerade av ägarna till Almviken AB att dom vill uppföra bostäder på fastigheten. Skeldervikens Byalag har inget […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Styrelsemöte nr 9 2003

Protokoll nr 9/03 fört vid Byalagets styrelsemöte 2003-11-27Plats: Matsalen, Errarps skola. Tid: kl. 19.00. Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, John Edholm, Johan Flodmark, Jan Jansson, Mats Rosén, Lars Johansson (Tryckservice), Evy Jansson. § 1. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. § 2. Hamnposten: Lars Johansson, Tryckservice erbjöd sig att trycka […]

Kategori: Protokoll | Kommentera