Kategorier
Skrivelser

Till Banverket om Det gamla godsmagasinet vid järnvägen i Skälderviken

Banverket södra regionen Arne Santesson Box 366 201 23 Ängelholm Skälderviken 2002-05-14 Angående det gamla godsmagasinet vid järnvägen i Skälderviken. Styrelsen i Skeldervikens Byalag har vid ett styrelsemöte beslutat att vi inte har något intresse av att ta hand om eller nyttja det gamla godsmagasinet.  Vi har däremot hört att Barkåkra scoutkår är intresserad av […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 5 2002

Protokoll nr. 5 fört vid styrelsen för Skeldervikens Byalags månadsmöte 2002-05-13 Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, John Edholm Förhindrade: Lars Flodmark, Torbjörn Ahl, Birgitta Eliasson Övriga närvarande: Britt Bengtsson, Bertil Sjödin, Maj-Britt Barte, Karin Rönnerts, Mona Ellis, Elsie Alderin A. Ordföranden Thomas Brorsson hälsade styrelsen, samt representanterna från Senior […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 4 2002

Protokoll fört vid  Skeldervikens Byalags styrelsemöte  2002-04-15  Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Torbjörn Ahl, Birgitta Eliasson, John Edholm Förhindrade: Sven Erik Johansson, Lars Flodmark, Lennart Rydberg, Evy Jansson, Jan Jansson, Lotte Lamberth Övriga närvarande: Ruben Bengtsson, Per Rönnberg, Thomas Ekelund, Ulf Wennerholm, Lennart Björk, Sven Erik Dahlgren, Bengt Thomas Strandqvist, Barbro Henningsson, Boel Bengtsson A. […]