Styrelsemöte nr 3 2004

Protokoll nr 3 fört vid Byalagets extrastyrelsemöte 2003-03-12
Plats: Hemma hos Thomas

Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Mats Rosén, Jan Jansson ,Lars Flodmark, Evy Jansson, John Edholm. § 1 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Mötet behandlade våra synpunkter avseende bebyggelse på Hotell Skälderviken samt angränsande park.
Styrelsen beslöts att vi skall framföra följande önskemål till byggherren:

1. Vi kan tänka oss att tennisbanan, parken och parkeringsplatsen, på östra sidan av Hotellvägen, bebygges. I utbyte önskar vi att en remsa lämnas på ca 1000 kvm för park och lekplats på hotelltomtens södra del. (alltså på västra sidan av Hotellvägen)

2. På parkmarken skall lägenheterna i markplanet anpassas för äldre. (inga trappor)

3. På hotelltomten skall den södra delen användas till lekplats och park för allmänheten. Ev. kan en remsa utmed Hotellvägen användas till parkering för de boende.

4. Tennisbanan kan vi tänka oss placerad i den nya parken vid järnvägen eller att den bef. tennisbana vid Lingvallen rustas upp.

5. Ett önskemål från vår sida är dessutom att lägenheterna blir av olika storlek samt att fasader och bebyggelsen i allmänhet utformas varierat.

§ 3 Mötet avslutades.

Evy Jansson

Justeras:
Thomas Brorson.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.