Till Anders Lundin Ängelholms kommun om nedgång till Hunnabadet

Skälderviken 2017-02-26

 

Skrivelse till enhetschef Anders Lundin
Ängelholms kommun

 

En snygg strandbrink och en hållbar nedgång till stranden på Hunnabaden.

 

Vi har förstått att mycket av cykelvägen från Gamla hamnen till Sven Jons udde kommer att grävas upp för att ge plats för en ny ledning som skall klarar mer avloppsvatten.

Vi vill att kommunen tar tillfället i akt att få en bra och hållbar nedgång till stranden på Hunnabadet.

 

Några lass grus har de senaste två åren lagts som en ramp till stranden, det är en tillfällig och dålig lösning. Det kommer att behöva upprepas varje år om vi får samma stormar och höga vatten som de senaste åren. Att fortsätta köra dit grus är en återkommande ansträngning och kostnad.

Det skämmer att se och trampa i grus och sten som inte hör hemma på en sandstrand.

Vi hoppas att ni inte tycker att det är förmätet av oss att komma med förslag på lösning.

För att hindra erosion av strandbrinken mot cykelvägen är det bästa skyddet stor natursten, inte sprängsten. Alltså fortsätta med sten som skydd mot havet är det som  bäst stämmer överens med det naturliga materialet och utseendet på strandbrinken. Kommunen skall ha samma krav på sig själv som man hade på trafikverket när utbyggnaden till dubbelspårs gjordes. Alltså endast runt material i strandbrinken.

 

Vår första tanke var att nedgången till Hunnabadet skulle kunna integreras med strandbrinken vid cykelvägen genom en ramp. Men en sådan ramp som skulle hålla för både stormar och trafik med traktorer får göras mycket stabil och skulle förmodligen bli både dyr och klumpig.

Vi har nu ett annat förslag. Söder om cykelstället är en upptrampad gång ner till stranden. Denna skulle kunna breddas och stensättas så långt det är lämpligt. Därefter skulle det kunna vara landgångar av trä så långt det är lämpligt. Trälandgångarna ligger naturligtvis illa till det när höststormarna kommer så de skulle kunna läggas ut i april och plockas upp i oktober.

Bra att veta!
Hunnabadsstranden och klitterna bakom har vuxit ända sen pirarna blev färdigbyggda 1856 och kommer förmodligen att fortsätta att växa.

 

Skulle något vara oklart i det vi skrivit vill vi ha reda på det. Vi ser gärna att vi träffas för att förtydliga våra tankar.
Det kan ju också vara så att det finns ännu bättre förslag på hur en hållbar nedgång till stranden på Hunnabaden skulle kunna anläggas. Då vill vi gärna få veta det.

 

Skeldervikens byalag

Toiny Böös

Torgny Bergström

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.