Till Ängelholms kommun yttrande över ÖP 2035

Till Ängelholms kommun

Att. Lena Åström

 

Yttrande över utställningshandlingarna i Översiktsplan 2035

 

Valhallsskogen.

Översiktsplanen har varit ute på samråd och i denna var hela skogen ett grönområde. I planen står det: ”Valhallskogen är utpekad i Länsstyrelsens rapport som skydd av tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård”.
Så har också kommunalråd, tjänstemän och översiktsplaner de senaste 35 åren sagt.
Kommunens Naturvårdsprogram från 2010 sammanfattar värdet av skogen så här:
”Området uppfyller alla krav på trivsam och värdefull tätortsnära natur”

Skeldervikens Byalag har, precis som så många gånger tidigare, i vårt yttrande till kommunen, framfört hur viktig vi tycker skogen är som en ovärderlig resurs och som rekreations- och strövområde. Skolan, förskolorna, scouterna, idrottsföreningar, motionärer, svampplockare, hundägare, pomonabor och skälderviksbor, alla gläds åt skogen. Om vi blickar några år framåt i tiden, kommer även folk som skall bo på Stenelidsområdet att ha glädje av den.

Plötsligt har samrådshandlingarna reviderats och ett 8 ha stort område, ca 25 % av skogen, pekas ut som ”utredningsområde för bostadsbyggande”. Skulle byggande på detta stora område bli verklighet reduceras möjligheten att använda skogen för rekreation och friskvård på ett oacceptabelt sätt och stora naturvärden går till spillo.

Tidigare, 2006 och 2010 har Skeldervikens Byalag samlat in namnunderskrifter för skogens bevarande ”Bygg inte i Valhallsskogen” Det gav ett nära 100% igt stöd för att bevara hela skogen.

För att få klarhet i om det fortfarande är skelderviks- och pomona-bors uppfattnig kallade Byalaget till stormöte 2016-05-19. På mötet presenterade styrelsen två förslag:

  1. Ingen mer bebyggelse i Valhallsskogen.
  2. Bebyggelse på 20 000 m2 av skogen närmast Valhallsvägen mot skolan.
    Under förutsättning:
    – att en del av bebyggelsen är för äldre och
    – att resten av skogen säkras som grönområde.

Mötet röstade och ca 85% röstade för förslag 1.

Det är således Skeldervikens Byalags bestämda uppfattning att
Inget mer skall byggas i Valhallsskogen.

 

När det gäller bullerfrågan kvarstår vårt tidigare yttrande att kommunen måste sätta ner foten vad det gäller det yttre godsspåret.

 

Ängelholm,2016-05-30

Skäldervikens Byalag

 

 

Toiny Böös, ordf.

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.