Arkiv för kategori: Skrivelser

Till Ängelholms kommun yttrande över Grönstrukturplan

Till Ängelholms kommun   Att:  Lena Åström   Yttrande från Skäldervikens Byalag gällande Förslag till Grönstrukturplan för Ängelholms kommun   Våra synpunkter gäller främst Skälderviken- och Pomonaområdena i anser att det nu liggande förslaget är betydligt mer genomarbetat än det förra och flera av de synpunkter och förslag vi framförde förra gången har tagits med. […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Från Trafikverket om väg 1710

Läs skrivelsen i pdf-format

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Kommunstyrelsen om äldreboende i Skälderviken

Kommunstyrelsen, Ängelholm.                Skälderviken 2016 03 07   I långt mer än ett år har det talats och skrivits om det planerade äldreboendet i anslutning till Lingvallen. På senare tid har det inte hörts något nytt i frågan. Vi medlemmar i Skeldervikens Byalags seniorgrupp får ofta förfrågningar från Skälderviksbor […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera