Styrelsemöte 2023-10-17 nr 5

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte 2023-10-17 nr 5

Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Boel Areskoug Bengtsson, Kerstin Paulsson och Inga-Lill Charlesson

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Information från de olika grupperna

Aktivitesgruppen:
Spökvandring på gång v.44 onsdag den 1/11 kl 17, Ljus i Skälderviken den 17/11, samling vid Errarps skola och vandring ner till torget där alla lyktor placeras, Jul i Skälderviken den 2/12 där aktivitetsgruppen håller i en tipspromenad.

Bryggruppen:

Stegen tas upp i slutet av oktober.

Byastugan:
Plåten på dörrarna är fixade så nu står dom emot väder och vind.
Grannsamverkan
:
För första gången på väldigt länge rapporterades noll bostadsinbrott i Ängelholm under september månad. Polisen uppmanar grannsamverkans grupperna att se över skylt beståndet inom respektive område. Detta skedde för ett par år sedan i Byalagets område, men vi ska nu göra en ny översyn. Om någon i styrelsen ser, eller hör talas om, att skylt saknas eller är skadad, är vi därför tacksamma för information. Nya skyltar finns, så vi kan åtgärda brister tämligen omgående.
Historiegruppen:
Johan Brink har föreläst om Ängelholms hamn på församlingshemmet.
Gruppen har som förslag att till våren bjuda in Hans Åke Jönsson som föreläsare till församlingshemmet, tema ”Järnvägen knyter samman Bjäre både norr och söderut”
Gamla Hamnen gruppen:
Gruppen träffas 1 gång/månad framöver.
Kyrkstigen
 -det har kommit frågor angående vem som är ansvarig för den så kallade Kyrkstigen, som går genom Lingvallsskogen, från Lingvägen och fram till vägen som leder till Skepparkroksvägen vid Stationen.
Stigen ligger inom Barkåkra 58:1, som ägs av Peab Sverige AB.
 Gruppen vill diskuterar om det kanske skulle kunna bli ett ”Ängelholmförslag”  att stigen får en uppfräschning till en bättre cykelväg. Gruppen hör av sig till Skepparkrokens byaförening för att se om dom vill samarbeta i frågan.

Redaktionsgruppen:
Gruppen sätter ihop de sidor till Hamnposten som är färdiga.
Alla grupper är välkomna att berätta något i tidningen.

Dialog

 • Förslaget till ny kassör 2024 diskuterades, inget namn just nu.
 • Förslag på ändringar i stadgarna diskuterades.
 • Jul i Skälderviken – vad behöver göras inför detta?
 • Ny e postadress,  bylaget@skelderviken.se

Vilka kontaktuppgifter vill vi ha på vår hemsida i framtiden?

Mailadresser, telefonnummer? Tänka ur säkerhetssynpunkt

 • Beställningar av ny t shirts/västar i byalagets namn
 • Flugger vill ge rabatt till byalagets medlemmar – nytt förslag: 20% för medlemmar och föreningen får 5 % för varje köp.
 • Inköp av högtalare till våra evenemang
 • Vi har 14 ex. kvar av boken ”Här fröjdas vi i hafvets vågor”. Vi skulle behöva fylla på vårt lager med 50 ex.

Beslut:

 • Årsmöte söndagen den 11/2 kl 14
 • From 17/10 är kontakten till och från byalaget den nya adressen, byalaget@skelderviken.se Torgny Bergström och Jonna Karlsson har mailkontot i sina mailboxar.
  Alla privata mailadresser plockas bort från hemsidan.

Vill man inte ha sitt telefonnummer på hemsidan hör man av sig till Jonna Karlsson.

 • Torgny Bergström beställer fler böcker av ”Här frödjas vi i hafvets vågor”.
 • Punkter nedan flyttas till nästa möte:

    Beställningar av t shirts
    Högtalare till våra evenemang
    Flugger´s förslag på rabatt till medlemmar

        Jonna kallar till ett digitalt styrelsemöte i december.

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Jonna Karlsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.