Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 3 2019-04-10

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 3 2019-04-10 Närvarande: Toiny Böös, Sven-Olof Hoffert, Thomas Brorsson, Lars Flodmark, Tore Bernstrup, Kerstin Paulsson, Jonas Roth och Karin Dacke Thall Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: Vårgrillning vid Gamla Hamnen var den 8/4 då den nya […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 2 2019-03-13

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 2 2019-03-13 Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Sven-Olof Hoffert, Thomas Brorsson, Tore Bernstrup Jonna Karlsson, Kerstin Paulsson, Mats Holm, Kent Johansson, Carin Olsson och Karin Dacke Thall Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen:Framöver kommer gruppen att planera […]

Kategorier
Protokoll

Årsmötesprotokoll 2019

Skeldervikens Byalag Protokoll årsmöte 2019-02-13 i ÄSSS klubbhus. Före årsmötet bjöds deltagarna på kaffe med vetelängd. Ett varmt Tack till ICA Källan för sin generösa sponsring av detta. Tack också till ÄSSS för att vi får nyttja deras lokal. Ordförande hälsade ett 30-tal deltagare välkomna och mötet öppnades. Dagordningen fastställdes. Årsmötets utlysande godkändes. Till ordförande […]