Styrelsemöte nr 2 2019-03-13

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 2 2019-03-13

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Sven-Olof Hoffert, Thomas Brorsson, Tore Bernstrup Jonna Karlsson, Kerstin Paulsson, Mats Holm, Kent Johansson, Carin Olsson och Karin Dacke Thall

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:
Framöver kommer gruppen att planera för vårgrillning.
Jonna pratar med kommunen om toaletten vid Gamla Hamnen, önskan om att den snarast görs vid och åter öppnas.

Bryggruppen:
Gruppen har haft möte i veckan som gått, där det planerades för våren bl. a. ska det tillverkas fler barnskydd till bryggan.

Byastugan:
Gruppen har fått uppdrag att bygga en informationsskylt för Byalaget som ska placeras vid busshållplatsen vid Pomona förskola.

Grannsamverkan:
Det har gått ut information på larmlistan från polisen om en misstänkt skåpbil.  Under 2019 har det hittills varit 7 bostadsinbrott i kommunen.

Historiegruppen:
Kerstin och Torgny har haft visning den 12/3 i församlingshemmet om Rydbergs bilder. Historiegruppen är bjudna till Malte Åkerström för husvisning av Bengtsson hus.


Pomonagruppen:
Byalagets informationsskylt kommer att placeras vid busshållplatsen vid Pomona förskola. Kommunen har godkänt skylt och placering.
Träden till nya allén har anlänt och planterats längs Pomonavägen.

Trafik och Miljögruppen:
Inget nytt.

Övriga frågor:

  • Val av vice ordförande: styrelsen väljer enhälligt Jonna Karlsson till vice ordförande
  • Toiny frågar kommunen när blommorna till torget anländer
  • Hamnposten – till nästa nummer kommer Jan Andersson att ha med en artikel. Barn och ungdomsgruppen tar foto på de nya lekredskapen i området. Gamla Hamnens dag kommer att vara med. Intervju med en konstnär.(Göran Nilsson)

Grupperna får gärna komma med förslag på artiklar.

  • Gamla Hamnens dag – planeringsmöte framflyttat till den 24/4.

Den 30/6 är det Gamla Hamnens dag. Barn och Ungdomsgruppen håller i tipsrundan för barn. Önskar att någon annan grupp gör tipsrundan för vuxna.

  • Nästa Ängelholms bok kommer att ha titel: Läderstaden Ängelholm, byalag/föreningar får ev lov att medverka. Är Skeldervikens byalag intresserade av detta?

Det finns ett intresse hos byalaget, mer information behövs.

  • Historiegruppen undrar om det finns någon plats för allt material som de samlat genom åren, Carin Olsson hör med församlingshemmet om dom har något rum till förfogande.

Vårens styrelsemöten:  10/4, 8/5 och 5/6 kl. 18.30

Vid protokollet                                     Justeras

Karin Dacke Thall                                 Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.