Styrelsemöte nr 3 2019-04-10

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 3 2019-04-10

Närvarande: Toiny Böös, Sven-Olof Hoffert, Thomas Brorsson, Lars Flodmark, Tore Bernstrup, Kerstin Paulsson, Jonas Roth och Karin Dacke Thall

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Vårgrillning vid Gamla Hamnen var den 8/4 då den nya grillen invigdes, ca 28 vuxna med 50 barn. En riktig succè! Ev kommer det att bli en After Work i maj på Hamnkrogen, mer information kommer på anslagstavlorna och på Face Book.

Lövängen har fått tillskott med en Panna-bana och en Kickbana.

Bryggruppen:
Plankor graveras den 11/4.

Datum för isättning av trappan är den 24/4 kl 13 och nya plankor till fallskyddet sätts upp då också.

Byastugan:

Gruppen haft möte se protokoll bilaga 1.

Grannsamverkan:

Det har varit vandalisering vid en fastighet på Pomona, någon har dragit en kasse med glas genom en trädgård och bilen som stod på uppfarten, var nedkletad med avföring. Troligen en hämnd för att husägaren har haft en dispyt med ett mopedgäng några dagar tidigare.

Stöld av utemöbler på Hörnvägen i Skälderviken, inbrott på Ekvägen och inbrottsförsök på Valhallsvägen.

Boende på Åkerötorget har haft besök av en säljare som inte är seriös.
Ett ungdomsgäng med bil har hållit till på vändplatsen på Pomona ett helt dygn med trafik av andra till och från bilen. Denna bil har setts på många ställen på Pomona och i Skälderviken.

Historiegruppen:
Gruppen kommer att ha föreläsning hos Lokalhistoriska föreningen på mån 15/4 kl 19.00 i bibliotekets hörsal.

Dokumentation av skolfotona i byastugan har börjat, man ska tydligt kunna läsa vilka år korten är ifrån. Kerstin och Torgny har haft visning den 12/3 i församlingshemmet om Rydbergs bilder. Historiegruppen är bjudna till Malte Åkerström för husvisning av Bengtsson hus.
Pomonagruppen:

Inget nytt.

Trafik och Miljögruppen:

Inget nytt.

Övriga frågor:

  • Hamnposten: Göran Nilsson (lokal konstnär) berättar själv om sin konst. I Hamnposten. Nästa Hamnpost delas ut i början av Juni.
  • Vattning av torgblommor, Toiny hör med de som vattnade i fjol.
  • Förslag till föredrag på Kaffe Tisdag till hösten tas emot.

Historiegruppen kommer att stå för ett av föredragen.

  • Byalaget ev vara med i nästa Ängelholms boken med anknytning till Skälderviken. Kerstin Paulsson pratar med Johan Brink om byalagets förslag.
  • Den uppdragna ”Gamla Hamnen” skylten sätts upp vid Byastugan när jordhögen är borta.

Vårens styrelsemöten:   8/5 och 5/6 kl 18.30

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Toiny Böös

Bilaga 1

Möte i Byastugegruppen 2019-04-02

Plats: Byastugan

Närvarande: Torgny Bergström, Sven-Olof Hoffert, Toiny Böös, Lars Flodmark och Thomas Brorsson.

1. Ny anslagstavla inköpt. Kostnad ca 1600:-. Torgny anlitar hjälp för montering på

plats uppe vid busshållplatsen på Pomona.

2. Diskuterades olika möjligheter att förvara Byalagets material från Historiegruppen,

som nu finns hos Kerstin P, I första hand bör det digitaliseras. Historiegruppen

ombeds att komma in med en lista på hur mycket det är. Antal pärmar, lådor mm.

Hur mycket av detta material bör förvaras säkrare än i Byastugan? Kan vi hyra in

oss någonstans?

3. Toiny fixar plåt till anslagstavlan vid ICA Källan.

4. Toiny kontaktar Hanna Hansen. Resultat: 1. Blomsterkrukorna sätts, som tidigare,

ut på torget när det är dags för plantering av sommarblommor. 2. Gamla

granhäcken på Pomona avser man att fälla under vår/försommar! 3. Jordhögen

vid Byastugan tar kommunen bort inom det snaraste. 4. Toaletten vid gamla

hamnen renoveras inom kort och kommer därefter att öppnas.

5. När högen är borta planterar vi några lindar utmed ”tomtgränsen mot cykelbanan

ner under järnvägen”

6. Thomas har en kopia på arendeavtalet för byastugstomten. Övriga i gruppen kollar

vem som har originalet.

7. Thomas lämnar ett medborgarförslag till kommunen angående hundrastgård i södra

delen av Lövängen. (inlämnat 2019-04-03)

Noteringar gjorda av Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.