Yearly Archives: 2019

Inbjudan att delta i konstprojekt 1,2 och 3 november

Kategori: Artiklar | Kommentera

Styrelsemöte nr 6 2019-09-25

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 6 2019-09-25 Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Lars Flodmark, Mats Holm, Jonas Roth, Sven-Olof Hoffert och Karin Dacke Thall Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: Gruppen har mailat den nya parkingenjören Annica Jörgensen på kommunen för en […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 5 2019-08-28

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 5 2019-08-28 Närvarande: Toiny Böös, Tore Bernstrup, Kerstin Paulsson, Torgny Bergström, Kjell-Erik Olsson, Lars Flodmark, Mats Holm, Jonna Karlsson, Christian Carlsson, Sven-Olof Hoffert, Kent Johansson, Bengt-Thomas Strandqvist och Karin Dacke Thall Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: […]

Kategori: Protokoll | Kommentera