Styrelsemöte nr 6 2019-09-25

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 6 2019-09-25

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Lars Flodmark, Mats Holm, Jonas Roth, Sven-Olof Hoffert och Karin Dacke Thall

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Gruppen har mailat den nya parkingenjören Annica Jörgensen på kommunen för en träff med gruppen och gå igenom lite idèer. Förslag finns på att ev. spola en isbana på vintrarna på Pomona vid nuvarande hockeybanan. Gruppen har också börjat planera för julpyssel i församlingshemmet, ny kontakt med församlingshemmet är Alexander.

Bryggruppen:

Den 26/9 tas trappan upp och sidobrädorna plockas ner.

Byastugan:

Byalagets skylt uppsatt vid busshållsplatsen på Pomona (Karin Dacke Thall har nyckel till denna), det har också satts upp en info skylt om lastningsstationen vid Lövängsplatsen.

Grannsamverkan:

Inte många försök till eller fullbordade inbrott i Skälderviken/ Pomona enl polisrapporten som gått ut via larmlistan. Toaletten vid Gamla Hamnen återigen drabbad av skadegörelse, förslag på att sätta in tidlås på dörren så den blir låst nattetid, detta förslag skickas vidare till kommunen. Trygghetsvecka i kommunen v.40, info finns på kommunens hemsida. Trygghetsvandringar kommer att döpas om till Trygghetsdialoger och man börjar med att ha detta i centrum.

Historiegruppen:

Gruppen har möte var 14:e dag. Det finns många pärmar med tidningsurklipp som gruppen håller på att spara ner digitalt för att sen bevara på USB.

Pomonagruppen:

Under hösten kommer stubbarna efter gran-allén att fräsas bort.

Trafik och Miljögruppen:

Torgny har talat med Ulf Stenkula gällande korsningen vid Kungsgårdsleden/ Valhallsleden. Det har förekommit en del incidenter där, önskan om en rondell men detta säger Trafikverket nej till.

Övriga frågor:

  • (X)sites: The Wave i Skälderviken – Vernissage sön den 3/11 vid Sven Jons udde

Skeldervikens Byalag har fått en tillfällig logga som finns med på infolapparna om The Wave, styrelsen tog beslut på att den är ok. Kommunen trycker lapparna och byalaget delar ut dom i slutet av v.40.

Works shop med konstnär Franziska Agrawal kommer att vara i 3 dagar i Byastugan och sluta med Vernissage på Svens Jons udde. Pyttetåget kommer att köra deltagarna till och från Sven Jons Udde.

  • Gamla Hamnen och dess utveckling: Hur vill kommunen ha det vid Gamla Hamnen? När Barn o ungdomsgruppen har träff med Annica Jörgensen kommer Byalagets synpunkter åter att tas upp.
  • Hamnposten: sista inlämningsdag den 13/12.  
  • Förslag på föredrag på Tisdagskaféerna under våren 2020, fundera på vad som skulle kunna vara bra som föredrag.
  • Årsmöte blir onsdagen den 12/2 – 2020
  • Ekonomirapport av Torgny Bergström.
  • Förslag om att ev ha försäljning av foto med motiv Skälderviken/Pomona under Gamla Hamnens dag. Diskutera detta vidare länge fram.

Höstens styrelsemöten den 23/10, 20/11 och 11/12

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.