Yearly Archives: 2016

Till Ängelholms kommun yttrande över Grönstrukturplan

Till Ängelholms kommun   Att:  Lena Åström   Yttrande från Skäldervikens Byalag gällande Förslag till Grönstrukturplan för Ängelholms kommun   Våra synpunkter gäller främst Skälderviken- och Pomonaområdena i anser att det nu liggande förslaget är betydligt mer genomarbetat än det förra och flera av de synpunkter och förslag vi framförde förra gången har tagits med. […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Styrelsemöte nr 5 2016-05-18

Styrelsemöte nr 5 Skeldervikens Byalag 2016-05-18  i Byastugan. Närvarande: Toiny Böös, Lars Flodmark, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Kjell Erik Olsson, Carin Olsson, Mats Holm, Rolf Malmström, Kerstin Paulsson, Anna Stina Arnrup, Lars Stavehaug, Thore Bernstrup, Kent Johansson Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Hur vill vi ha det?

Inbjudan till stormöte. Hur vill vi ha det? Som tidigare meddelats är Översiktsplan 2035 (ÖP 2035) för Ängelholms Kommun nu ute på utställning. Kommunen har vid möten på Stadsbiblioteket den 5 och den 18 april redovisat planen för allmänheten. Det finns möjlighet för föreningar och byalag, men även för privatpersoner, att före den 31 maj skriftligen […]

Kategori: Artiklar | 1 Kommentar